• Add to Collection
  • About

    About

    V objects for parks.
    Published:
2013
 
Public objects. / Obiekty użytku publicznego.
___________________________________________________________________________
 
Project of 5 public objects based on a module:
- bench
- bench with backrest
- trash can
- bicycle rack
- pot for flowers
Project realised in architectural atelier.
/
Projekt 5 obiektów publicznych opartych o jeden moduł:
- ławka
- ławka z oparciem
- kosz na śmieci
- stojak rowerowy
- donica na kwiaty
Projekt w ramach praktyk w biurze architektonicznym.
 
Link:
Public objects. / Obiekty użytku publicznego.