Geometrical Animal
Bílý vlk, bílý trojúhelník (tužky, A4, 2013)
White Wolf, White Triangle (pencils, A4, 2013)
Čtyři čtverce srnce (tužky, A4, 2013)
Roebuck And His Squares (pencils, A4, 2013)
Víra výra v kruhy (tužky, A4, 2013)
Eagle Owl Belives In Circles (pencils, A4, 2013)
Tři zvířecí portréty, tři základní obrazce, trojí hledání souvislostí. Pomyslné spojnice vedoucí od čenichu vlka přes jeho oči k uším tvoří ramena trojúhelníku - po zmenšení a obrácení shodného s tím, který jej doplňuje. Slova srnec a čtverec zní podobně, proto jsem v portrétu srnce hledal čtverce. U sovy vidím souvislost s kruhem, neboť nejvýraznějším znakem je upřený pohled kulatých očí, navíc sova dokáže otočit hlavu téměř kolem dokola a obsáhnout tak svým zrakem 360 stupňů, tedy celý kruh.
 
Three animal portraits, three basic geometrical shapes, three searches for relationship. A wolf's head is triangle-shaped, if we imagine lines from its nose through eyes to ears. The small triangle in the first drawing is similar with this imaginary triangle of the wolf's head. I don't know exactly why, but I can see squares in the portrait of roebuck. The connection with an owl and circles is more visible - owl's eyes are very noticeable circles and it can turn its head almost all the way round, so it is able to watch whole circle.
Geometrizace (tužky, A4, 2013)
Geometrisation (pencils, A4, 2013)
Srna mezi obdélníky - opsaná (tužky, A4, 2013)
Doe Among Rectangles - External (pencils, A4, 2013)
Srna mezi obdélníky - vepsaná (tužky, A4, 2013)
Doe Among Rectangles - Internal (pencils, A4, 2013)
Kresba s názvem Geometrizace ilustruje postup, jakým je možné dojít ke geometrickému zvířeti: realistická kresba ptáka, jehož silueta je geometrizována, až je pták úplně zjednodušen a poskládán z trojúhelníků. Kresby se srnami si pohrávají s geometrickým názvoslovím - vepsaná/opsaná. Tělesný rámec srny je obdélník, je ji tedy možné do obdélníku vepsat. U druhé kresby jsem se pokusil o opak - srna je zachycena v přirozené pozici a její tělo obklopuje, tedy přeneseně opisuje, obdélníky.
 
The drawind called "Geometrisation" is illustrating the process of creating geometrical animal: a realistic bird, which silhoutte is redrawn more geometrically and finaly the last part - minimalstic bird built from traingles. I apply this also on a fox (below). Drawings with does and deer are playing with words and geometrical symbols.
Jelen, trojúhelník, mužský princip (tužky, A4, 2013)
Deer, Triangle, Masculine Side (pencils, A4, 2013)
Laň, trojúhelník, ženský princip (tužky, A4, 2013)
Doe, Triangle, Feminine Side (pencils, A4, 2013)
Geometrizace lišky (A3, tužky, 2013)
Geometrisation Of A Fox (A3, pencils, 2013)
Oblouky straky (A3, tužky, 2013)
Magpie's Curves (A3, pencils, 2013)
Kruhy a půlkruhy sovice sněžní (A3, tužky a suchý pastel, 2014)
Snowy Owl's Circles And Semicircles (A3, pencils and dry pastel, 2014)
Lomené linie laně (A3, tužky, 2014)
Pointed Lines Of A Doe (A3, pencils, 2014)
Mají srny sny? (tužky, A3, 2014)
Do Does Have Dreams? (pencils, A3, 2014)
Geometrical Animal
4
412
1
Published:

Geometrical Animal

pencil drawings illustrating relationship between animals and geometry
4
412
1
Published:

Creative Fields

Copyright Info

Attribution, Non-commercial, No Derivatives

Read More