• Add to Collection
  • About

    About

    Burak Dak's A3 size paintings on paper invite us to an atmosphere that is charged with symbols of paradise and hell descriptions of medieval pai… Read More
    Burak Dak's A3 size paintings on paper invite us to an atmosphere that is charged with symbols of paradise and hell descriptions of medieval paintings. At the center of his symbolic language that combines elements from our image world today to pop art to surrealism, is an incredibly meticulous and precise rendition of human bodies that also seem to be haphazardly divided into pieces. The act of breaking the body into pieces seem to contradict the meticulousness of the description of the body, recalling both the relationship that humans have formed with their own bodies as well as the violence directed towards the body that he has formed, inspired by a wide range of figures, including mythological half human half animal beings and popular figures, on the surreal decors, using the main axis of the exibition the collage technique. The compositions that emerge enable us to discover different dimensions and elaborations of the story. Burak Dak’ın A3 boyutunda kağıtlar üzerine yaptığı resimlerinin bizi çağırdığı atmosfer ortaçağ resimlerindeki cennet, cehennem tasvirlerinin sembollerle yüklü sahneleri. Günümüz imge dünyasından seçtiği öğelerle oluşturduğu ve pop sanatından gerçeküstücülüğe uzanan sembolik dilin merkezinde ise, sanki gelişi güzel parçalarına ayrılmış ama inanılmaz bir özen ve titizlikle resmedilmiş insan bedenleri yer alıyor. Bedenin tasvirine gösterdiği bu özenle çelişen parçalama edimi, varoluşundan bu yana insanın bedeniyle kurduğu ilişki kadar, bedene ve yaşama yönelen şiddeti de çağrıştırıyor. Burak Dak, mitolojik yarı insan yarı hayvan canlılardan popüler figürlere kadar geniş bir skaladan beslenerek oluşturduğu beden metaforlarını yine serginin ana izleği olan kolaj tekniğiyle gerçeküstü dekorlara yerleştiriyor. Ortaya çıkan kompozisyonlar her seferinde bize aynı öykünün farklı açılımlarını ve boyutlarını keşfetmeye götürüyor. Read Less
    Published: