קן לציפור
חיים נחמן ביאליק
 
" פרשנות ויזואלית לשיר הילדים המפורסם של חיים נחמן ביאליק "קן לציפור
למרות שתופסים את השיר בעיקר כשיר ילדים, ישנם רבדים סמויים בשיר 
אשר מתייחסים לנושאים בוגרים ואפלים יותר כמו יחסו של האדם לטבע סביבו 
ובדידותו של האדם בחברה המודרנית המתפתחת של אותה תקופה. 
.נעשה כחלק מקורס ברודקאסט שנה ד במרכז האקדמי ויצו חיפה 
מנחה :ירון שיין  
 
 
 
KEN LAZIPOR
haim nachman bialik.
 
A visual interpretation to the famous children poem – KEN LAZIPOR – written by haim nachman bialik.
Although the poem is being conceived mostly as children poem, there are vary hidden layers that refers to more mature and adult issues, like the human relations with his surroundings and the loneliness of the human in the modern and developed society back in the relevant era.
Made part of broadcast class at the Wizo Academy of design,haifa,israel
Guidance:Yaron shin