כלות 
רותם אזרד מלכה 
 (2013) פרויקט גמר / המחלקה לתקשורת חזותית / המרכז האקדמי לעיצוב ויצו חיפה
הנחייה : גיל -לי קוריאל
 
היום המאושר בחייה של האישה הוא יום חתונתה, יום שמסמל התחלה וחיבור בעל משמעות עמוקה
." במציאות ההכנות ליום זה רחוקות מהמושג "אושר
.סידורים אינטנסיביים, הוצאות, מריבות, לחץ, פגישות התלבטויות חסרות משמעות, הכנות קדחניות
.היום הזה הופך להיות מורט עצבים ותקופת ההערכות הופכת לבלתי נסבלת
.הכלה לעתים מתנהלת עפ"י תכתיבי תרבות, הגורמים לה לסבל נפשי וגופני
,בפרוייקט שלי בחרתי לאייר מנקודת מבטי כלות מתרבויות שונות ביום חתונתן
. שעליהן ניכרת תחושת הסבל, העומס והאינטנסיביות שהן חוות
בכל כלה מודגש חלק עמוס אחר, העבודה נעשתה בטכניקת מרקמים של עפרון וחירורים,טכניקה סיזיפית ועמלנית המדגישה את הקונספט של הפרויקט שלי