Immortals // Ölümsüzler

  • 572
  • 64
  • 6
  • In memory of the immortals who got killed during Gezi protests // Gezi eylemleri sırasında kaybettiğimiz ölümsüzlerin anısına.