• Add to Collection
  • About

    About

    פונט שעתוק, נעשה במהלך קורס טיפוגרפיה ללא מחשב בהנחיית מיכל צדרבאום, שנה ד', המרכז האקדמי ויצו חיפה
    Published:

פונט "שעתוק" נוצר במהלך קורס "טיפוגרפיה ללא מחשב" בהנחיית מיכל צדרבאום, שנה ד', המרכז האקדמי ויצו חיפה
 
יצרתי חותמות מפקקי יין ובדקתי מה קורה לאות כאשר משכפלים אותה מספר רב של פעמים- עם הרבה צבע, פחות צבע, לחיצות חזקות יותר, ופחות, החתמה כפולה באותו מקום וכו'.
מתוך הניסיונות האלו בחרתי את אותיות ויצרתי לפונט שלושה משקלים: שעתוק רגיל, שעתוק קליל ושעתוק כפול.