Live UX DESIGN
See top UX Designers turn ideas into interactive experiences using Adobe XD.
Watch now
  • Add to Collection
  • About

    About

    Project Grand Opening Galaxy Cinema Kinh Duong Vuong Dist 6, HCMC.
    Published:
Vé xem phim miễn phí. Free movie Voucher only at Galaxy Cinema Kinh Dương Vương, Dist 6.
Phiếu giảm giá 20.000Đ. Voucher discount 20.000VND only at Galaxy Cinema Kinh Dương Vương, Dist 6.
 
Standee promotion Galaxy Cinema Kinh Dương Vương, Dist 6 HCMC.
Grand Opening 12 July 2013
 
Phiếu bốc thăm trúng thưởng 100% tại Rạp Galaxy Cinema Kinh Dương Vương
Billboard promotion Phim "bom tấn" giá khủng tại Galaxy Cinema Kinh Dương Vương Dist 6
Mặt trước phiếu bốc thăm trúng thưởng 100%.Chỉ áp dụng tại cụm rạp Galaxy Kinh Dương Vương Dist 6
Backdrop Lễ khai trương cụm rạp Galaxy Cinema Kinh Dương Vương Dist 6.
Billboard Promotion Chương trình Rộn Ràng Khai Trương bốc thăm 100%  trúng thưởng.Chỉ áp dụng tại Cụm Rạp Galaxy Kinh Dương Vương Dist 6.
Standee lịch chiếu phim tại Galaxy Cinema Kinh Dương Vương Dist 6
Standee Promotion Chương trình khuyến mai RỘN RÀNG KHAI TRƯƠNG.Áp dụng tại Galaxy Cinema Kinh Dương Vương Dist 6
Flash Combo Despicable Me 2 on screen at Galaxy Cinema