Marcin Wawrzaszek's profile

Rebranding - Fundacja Sue Ryder

Rebranding identyfikacji wizualnej - FUNDACJA SUE RYDER
Visual identification rebranding - SUE RYDER FOUNDATION
Identyfikacja dla SKLEPÓW CHARYTATYWNYCH
Identification for CHARITY STORES
Identyfikacja dla MUZEUM SUE RYDER
Identification for the SUE RYDER MUSEUM
Nowe wizytówki dla Fundacji
New business cards for the Foundation
Okładka książki - Lady Ryder of Warsaw
Book cover - Lady Ryder of Warsaw
Zlecenie wykonane dla - LUNGO agencja marketingowa (lungo.pl) - submarka LU/NGO.
Dzięki za wsparcie! Andrzej Hubkiewicz / Adam Karcz / Marcin Milczarski

Order made for - LUNGO marketing agency (lungo.pl) - LU / NGO sub-brand.
Thanks for support! Andrzej Hubkiewicz / Adam Karcz / Marcin Milczarski
Rebranding - Fundacja Sue Ryder
Published:

Owner

Rebranding - Fundacja Sue Ryder

Visual identification rebranding - SUE RYDER FOUNDATION

Published: