Model - Shilpa Shukla
Photographer - Omkar Chitnis
Make Up - Chetan Karkhanis
Hair - Vaibhav Shinde
Stylist - Sayali Angachekar