• Add to Collection
  • About

    About

    © Some materials are copyrighted. In case of reproduction contact Trembelat for legal rights. Other materials such as logo and pictures, if used … Read More
    © Some materials are copyrighted. In case of reproduction contact Trembelat for legal rights. Other materials such as logo and pictures, if used must be not modified and/or changed Read Less
    Published:
KUJTESA është krijuar me qëllim që të inkuadrojë shërbimet më të avancuara, së bashku me rrjetin më të madh në Kosovë, për një përvojë të pakrahasueshme
Kujtesa përkushtohet për ofrimin e shërbimeve për nevojat e bizneseve dhe familjeve, dhe u ofron atyre zgjedhje me çmim të arsyeshëm që me precizitet përputhet me kërkesat e tyre dhe u ndihmon ta rrisin produktivitetin. Ne u ofrojmë konsumatorëve shërbime që bëjnë më të avancuar përvojën e tyre të mënyrës së jetesës, punës, mësimit dhe argëtimit, dhe në në vazhdimësi jemi duke përsosur kualitetin dhe sigurinë e performancës.
Broadband Zone