The Shins "Port of Morrow Tour"
Concurso convocado por Creative Allies en 2012 (Finalista)
Diseño en colaboración con Paula Guzmán.