2013
 
Aquarrier.
______________________________________________________________________________________
 
Aquarrier is a project of car roof rack, which has been enhanced with a new feature -  the top cover has been designed so it can serve you as a boat.
/
Aquarrier to projekt samochodowego bagażnika dachowego, który został wzbogacony o nową funkcję, mianowicie jego górna pokrywa została tak zaprojektowana by mogła służyć użytkownikowi jako łódź.