Matters of Love and Nature
by The Lionheart Brothers
Bakgrunn og målsetting for oppdraget/arbeidet
I forbindelse med The Lionheart Brothers tredje studioalbum ble vi kontaktet for å designe coveret. Bandet har i hele sin karriere formidlet tosidigheten som finnes i alt. Lys/mørke, harmoni/disharmoni, system/kaos, godt/ondt. Denne dualiteten ønsket bandet å bygge videre på – både musikalsk óg visuelt. Musikken på«Matters of Love and Nature» ble til som en motreaksjon på det forrige albumet, som var lyst og publikumsvennlig. Her gir bandet ingenting gratis, men krever en engasjert lytter. Låtenes sterke forankring i temaet «natur», i ordets vide forstand, ble et viktig premiss for oss når konseptet skulle visualiseres. Prosjektets utilgjengelighet kom også til syne gjennom å ta utgangspunkt i LP-formatet som primære presentasjonsflate.

Konsept/idé/strategi
Motstykkene «The Drift» og «The Desert» var førende for vår tilnærming til oppgaven, der den ene med sin euforiske og fargerike stil står i sterk kontrast til den andres mørke, repetetive droning. Plateomslaget har en tosidighet ved å ha to forsider – én lys og fargerik, én dyster og mørk. I tillegg finnes det en dualitet i hver av illustrasjonene som preger omslaget – mellom det naive, lyse og det kyniske, mørke. Kontrastene vi søkte fant vi i en installasjon på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Denne ble fotografert og manipulert, og preger hver sin side av omslaget. Videre ønsket vi å bygge opp under den kompromissløse holdningen bandet utøver i sin musikk i våre layout-valg. Vi ønsker at lytteren ikke bare blir utfordret musikalsk, men også visuelt. Til slutt er det du som lytter som velger din egen tilnærming – den lyse siden eller den mørke...
The Lionheart Brothers – Matters of Love And Nature
23
392
4
Published:

The Lionheart Brothers – Matters of Love And Nature

Album cover for the band The Lionheart Brothers' Matters of Love and Nature. Created both Vinyl and CD versions.
23
392
4
Published: