user's avatar
新光銀行。解憂醫務室
新專案上線,來自新光銀行。
以新光數位存戶為主的常態性小型抽獎網站
只要透過網站登入、轉帳或基金申購可獲得點數
中獎率很高,推薦大家試試。

今年大環境不好過,
希望這些小小心意能暫時為大家解解悶
讓動物醫生們的笑容療癒一下近期苦悶的心情

解憂醫務室 由此診斷:https://bit.ly/2KhGvjT

----------------------------

企劃發想:Bonnie Chen by skbank
wireframe:Genie Chen
Layout:Chara Su / Genie Chen
FrontEnd:Hiking Chen
BackEnd:Sener Huang
新光銀行。解憂醫務室
3
320
0
Published: