• Add to Collection
  • About

    About

    Re-E-Lekcija pogodan kanal komunikacije sa mladima i adekvatan instrument za afirmisanje prava na glasanje i građansku incijativu. Akteri kampanj… Read More
    Re-E-Lekcija pogodan kanal komunikacije sa mladima i adekvatan instrument za afirmisanje prava na glasanje i građansku incijativu. Akteri kampanje Re-E-Lekcija biće motivisani da direktno učestvuju u društvenom i političkom životu zajednice slobodno iskazujući svoje vrednosne stavove. Umesto formalnog zasedanja parlamanata na fakultetima, dugih stranačkih sastanaka i sindikalnog napredovanja, projekat Re-E-Lekcija će ponuditi mobilnu aplikaciju koja će svojim korisnicima omogućiti kreativno izražavanje vrednosnih stavova! Read Less
    Published: