• Add to Collection
  • About

    About

    poster in litography
    Published:

A personal poster project called "Mirror, mirror on the Wall" made for litography course at Tartu Art College.
The script on the poster is written in Estonian and reflects all the couraging and flattering thoughts we have when we look in the mirror. 
"Today you have a very beautiful big eyes and round mouth, which lies a little bit obliquely. Also I like your sharply long nose, where I can slide on with my finger tip. And also your eyebrows which looks like a bursh strokes."


Õppetöö käigus Tartu Kõrgemas Kunstikoolis tegin linoollõike tehnikas postrite seeria nimega "Peeglike, peeglike seinapeal". Postril kujutatud tekst peegeldab igapäevaseid ergutusele- ja enesemeelitusele omaseid mõtteid peegli ees.
"Sul on täna väga ilusad suured silmad ja ümar suu, mis on küll viltu. Ja kulmud, mis on justkui pintslitõmbed. Aga veel meeldib mulle sinu teravalt pikk nina, mille peal saab näputsaga liugu lasta!"