Hành Trình Pha Lê
The Crystal Journey

Just like the name Crystal Bay, we default to the romantic coastal strip of land as beautiful and cherished crystals. On the journey to find and brighten up those beautiful and cherished crystals, we create resort paradise across the country. Proud to be the leading investment and tourism development group in Vietnam, Crystal Bay pioneers in building a high-class resort ecosystem in the fields of transportation, accommodation, shopping, entertainment services. entertainment and high quality resorts ..., unlocking tourism potential in new lands.

Cũng như tên gọi Crystal Bay, chúng tôi mặc định coi những dải đất thơ mộng ven biển là những viên pha lê đẹp đẽ và đáng trân quý. Trên hành trình kiếm tìm và làm sáng lên những viên pha lê đẹp đẽ và đáng trân quý ấy, chúng tôi kiến tạo nên những thiên đường nghỉ dưỡng trên khắp mọi miền đất nước. Tự hào là Tập đoàn đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, Crystal Bay tiên phong xây dựng hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp trên các lĩnh vực: Vận tải, lưu trú, mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng chất lượng cao..., khai mở tiềm năng du lịch trên những miền đất mới.

The Concept

Embracing the idyllic, salty focus on the coastal area, from a rich and sincere culture, Crystal Bay pioneered the creation of works and arouse tourism potential. From there, like crystal shining in the sun, Vietnamese sea paradise was introduced to tourists in four pools and five continents.

Ôm lấy nét bình dị, mặn mòi vùng ven biển, từ nền văn hoá trù phú, chân thành, Crystal Bay tiên phong kiến tạo công trình, khơi dậy tiềm năng du lịch. Từ đó, như viên pha lê toả sáng trong ánh mặt trời, thiên đường biển Việt Nam được giới thiệu đến khách du lịch bốn bể, năm châu.Hành Trình Pha Lê | Crystal Bay Group
Scope of Work: Key Visual
Creative & Design: InSpace Creative

Thanks for your time.

The Crystal Journey | Key Visual
22
402
2
Published:

The Crystal Journey | Key Visual

Just like the name Crystal Bay, we default to the romantic coastal strip of land as beautiful and cherished crystals. On the journey to find and Read More
22
402
2
Published:

Tools