Iron Steak
Redesign Branding

Iron Steak is a steak restaurant chain of Iron Food company, built from the inspiration of combining many different culinary cultures to create Vietnamese flavor dishes, for Vietnamese, serving steak with many versions feature brand.

IRON STEAK là chuỗi nhà hàng chuyên về steak thuộc công ty IRON FOOD, được xây dựng từ cảm hứng đúc kết nhiều nền văn hoá ẩm thực khác nhau để tạo thành món ăn hương vị Việt, dành cho người Việt, phục vụ món steak với nhiều phiên bản sốt đặc trưng thương hiệu.

Branding Project: Iron Steak
Scope of Work: Logo Creative & Visual Identity
Creative & Design: InSpace Creative
.
Food Photo by TiTo
Photo provided by Iron Steak
.
Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Published: 2019

Thanks for your time.


Iron Steak
32
523
4
Published:

Iron Steak

Iron Steak is a steak restaurant chain of Iron Food company, built from the inspiration of combining many different culinary cultures to create V Read More
32
523
4
Published:

Tools