• Add to Collection
  • About

    About

    Dog wheelchair
    Published:
2013
 
Dog wheelchair. / Wózek inwalidzki dla psa.
_____________________________________________________________________________________
 
The concept of the dog wheelchair for a large dog (dogs 56-61cm, females 51-56cm at the shoulder) of the paralyzed, the rear part of the body (around the pelvis and hind legs). It has adjustable fasteners and length of withers and back, thus allowing adaptation to the individual size of your dog. 
/
Koncepcja wózka inwalidzkiego dla dużego psa (psy 56-61cm, suki 51-56cm w kłębie) ze sparaliżowaną, tylną częśćią ciała (okolice miednicy i tylne łapy). Posiada możliwość regulacji zapięć i długośći kłębu i grzbietu umożliwiając tym samym dopasowanie do indywidualnych rozmiarów posiadanego psa.