Kuflex lab's profileIgor Tatarnikov [sodazot]'s profile
Strings
Strings
Strings, interactive installation.
Interart exhibition at MARS Gallery, Moscow.
18.12.15 - 28.02.16.
Programming, visualisation, sound: Denis Perevalov, Igor Tatarnikov
Sound: Ekaterina Zyuzeva
Raspberry PI programming: Olga Annenkova, Tatiana Nadimova
Producer: Ksenya Lyashenko
Special thanx to Yuriy Katin for electrinics, Sergey Samoletov and Mars gallery team for the help.
Strings
Published:

Strings

Interactive installation.

Published:

Creative Fields