• Add to Collection
  • About

    About

    Reviewing old healing traditions and methods for health preservation with modern graphics.
    Published:
Rendering Folk Beliefs and Traditions into Our Days 
Book design
 
Reviewing old healing traditions and methods for health preservation with modern graphics. 
Naturopathy in our days, as the inheritance of folk culture. An attempt to link tradition with modernism 
in visual presentation.
 
Format: 180x140mm
Size: 96 pages
Inner paper: 115 gr, Cyclus (recycled), offset paper
Cover paper: Rives Tradition (laid paper),120 gr, bright white
Binding: thread stitching, glued binding
Cover: bound in boards
 

 
Népi hiedelmek és hagyományok napjainkba való interpretálása
Könyvtervezés

A régi idők gyógyítóinak egészségmegőrzésre irányuló, még ma is élő hagyományainak ismertetése
modern grafikai eszközökkel. Természetes gyógymódok, mint a népi kultúra hagyatéka napjainkban.
Kísérlet a tradíció és a modernitás találkozására a vizuális megjelenítésben.
 
Formátum: 180x140mm.
Terjedelme: 96 old.
Belív papír: 115 gr, Cyclus (recycled), offszet papír
Borító papír: Rives Tradition (bordázott), 120 gr, bright white
Kötészet: cérnafűzés, ragasztott kötés
Borító: kartonált
 
 
 
 
 
 
Tartalmi felépítés
 
Esszenciája, fő kulcsgondolata a könyvnek a természetesség. Ezen oknál fogva a fejezetek végén található
illusztrációk alapegysége a levél, amely növényi ornamentikává szervesül a legtöbb esetben. Minden ábra
az adott fejezet tartalmát jeleníti meg, kivéve az előszó és a bibliográfia végén megjelenő virágmotívum
esetében, mivel erre a két fejezetre nem mondható el a narratív elbeszélés. A könyvben olvasni lehet füves
emberek tevékenységéről, a társadalomban betöltött szerepükről régen és ma.
Tartalmaz az egészségmegőrzésre irányuló hagyományos praktikákat; egészségmegőrző ételek
elkészítésének idejéről és módjáról szóló leírást; továbbá olvasható az élelmiszerkészítéshez használt
alapanyagok tárolásának és tartósításának a sajátosságairól. 
 
 

Content structure

The book's quintessence, and key idea is naturality. Due to this the main element of the illustrations found
at the end of each chapter is the leaf, which in most cases expands into a plant ornamentation. Each illustration represents the given chapter, except the floral patterns found at the end of the preamble and bibliography, cause these two chapters are not narrations. The book contains information about the activity of healers, and their role in society nowadays, and in the past. It also contains traditional practices in connection with health preservation, descriptions about how to make healthy foods, and methods about the conservation, and storage of the necessary ingredients.
 
 
 
 
 
Iníciálék
 
Hogy a könyvnek vizuális rendszerében és tipográfiájában is találkozzon a modernitás és a tradíció;
iníciálékat használtam a belívekben. A fejezetválasztó oldalakon az adott fejezet sorszáma látható növényi ornamentikus díszítéssel, az alfejezetek és a fejezetkezdések esetében pedig kisebb méretben
a bekezdések mellett állnak az iníciálék. Az ezekben a grafikákban futó indák, absztrahált növényi motívumok az energiaáramlást, a folytonosságot, a körforgást és a természetességet óhajtottak szimbolizálni. 
 
 
 
Initial letters
 
In order to meet modernism with tradition in both the visual system and typography of the book, I used initials as chapter and subchapter openings. On the chapter separating pages the chapter numbers can be seen with plant ornamental decorations, and in case of the chapters and subchapters, smaller initial letters are found next to the text. The tendrils, and abstract plant decorations running in these graphics are meant to symbolize the energy flow, circulation, continuity and naturality.
 
 
 
Gyógyhatású növények A-tól Z-ig
 
A könyv vizuális rendszeréhez igazodva készült egy 15 tagú kártyasorozat. Minden kártyán egy-egy hazánkban termő gyógynövény található; egyik oldalán egy növényi illusztrációval, másik oldalán pedig egy hozzá tartozó felhasználási javaslattal, érdekességgel. Azért készültek, hogy ilyen módon népszerűsítsem a könyvben olvasható természetes eljárásokat. 
 
Formátum: A/6
Papír: 300 gr, Cyclus (recycled), offszet papír 
 
 
 
Herbs from A to Z
 
Following the book's visual system, a card collection was made including 15 specific cards. Each card represents a different herb growing in Hungary. One side contains an illustration of the herb, while the other a description about recommended use and things of interest. The purpose of the collection is to popularize the natural methods and treatments featured by the book. 
 
Format: A/6
Paper: 300 gr, cyclus (recycled), offset paper
 
 
 
 
 
 
 
 
made in 2013, Budapest (Ma degree exam, Mome)