Thinh Brand's profile

Beser Tourist Brand

BESERTOURIST BRANDING

LOGO DESIGN . BRANDING DESIGN . BRAND IDENTITY DESIGN . BRAND MOCKUP
Design By THINHBRAND.COM

Beser Tourist is a travel media company based in Ho Chi Minh City, always creating a connection between words and actions. All messages, media, brand images are synchronized in the brand system to create a meaningful unity and create clear value for the brand, Thinhbrand is a partner with Beser's brand. Tourist, for this brand to flourish in Vietnam.

Thiết kế nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp sẽ đem lại giá trị mỗi lần bạn sử dụng chúng để tiếp xúc với khách hàng. Tâm trí khách hàng không chỉ thích thú với thiết kế đặc sắc của vật phẩm mà họ còn hiểu rằng bạn đang thực hiện công việc một cách nghiêm túc và do vậy gây được sự tin tưởng tự nhiên trong của khách hàng, nhà đầu tư.
Beser Tourist là công ty truyền thông du lịch tại Tp HCM tạo được sự gắn kết giữa lời nói và hành động. Tất cả các thông điệp, giao tiếp, truyền thông, hình ảnh nhãn hiệu, việc cung cấp sản phẩm có mối liên quan và đồng bộ trong hệ thống thương hiệu tạo ra một thể thống nhất có ý nghĩa và tạo ra giá trị rõ rệt cho thương hiệu.

LOGO DESIGN . BRANDING DESIGN . BRAND IDENTITY DESIGN . BRAND MOCKUP
| Thiết kế Logo | Thiết kế nhận diện thương hiệu | Thiết kế Website | Thiết kế Video thương hiệu |​​​​​​​
Design by THINHBRAND.COM
Beser Tourist Brand
Published:

Beser Tourist Brand

THINHBRAND là thương hiệu chuyên sâu về thiết kế và truyền thông thương hiệu. Thinhbrand cung cấp giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao Read More

Published: