Thinh Brand's profile

Poster Sản Phẩm 2019

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU

LOGO DESIGN . BRANDING DESIGN . BRAND IDENTITY DESIGN . BRAND MOCKUP 
Design By THINHBRAND.COM

Thông thường, các doanh nghiệp mới không đủ tiềm lực tài chính để dẫn đầu trong toàn bộ các lĩnh vực, vì vậy họ cần phải tập trung nguồn lực của mình vào một số sản phẩm cụ thể để dẫn đầu trong chính dòng sản phẩm đó ngoài thị trường, khi sản phẩm đủ mạnh là tiền đề đầu tiên để xây dựng một thương hiệu mạnh, 
Người tiêu dùng thường cho rằng đồng tiền họ bỏ ra để sở hữu một sản phẩm - dịch vụ phải xứng đáng với giá trị của nó. Vì vậy, trong định vị thương hiệu, các doanh nghiệp thường cần phải có thiết kế định vị một cách chuẩn mực, để thương hiệu đúng với tập khách hàng cần hướng tới, thả vào ngay tâm lý thị giác khi mua hàng của đại đa số khách hàng tiềm năng. 
"Đẹp chưa phải là tất cả mà phải đúng tâm lý, thiết kế đó phải thuộc về người mua chứ không phải người bán"
Thinhbrand mang đến những thiết kế dành cho khách hàng của doanh nghiệp, mà khách hàng chính là sự sống của doanh nghiệp.

LOGO DESIGN . BRANDING DESIGN . BRAND IDENTITY DESIGN . BRAND MOCKUP
| Thiết kế Logo | Thiết kế nhận diện thương hiệu | Thiết kế Website | Thiết kế Video thương hiệu |​​​​​​​
Design by THINHBRAND.COM
Poster Sản Phẩm 2019
Published:

Poster Sản Phẩm 2019

World Marketing Logo THINHBRAND là thương hiệu chuyên sâu về thiết kế và truyền thông thương hiệu. Thinhbrand cung cấp giải pháp toàn diện giúp d Read More

Published: