user's avatar
Client : EVNSPC - Tổng công ty điện lực miền Nam
Một hình ảnh ngành Điện rất khác : Tận tâm - Văn minh - Chuyên nghiệp.
Một dự án với rất nhiều tâm huyết, với định hướng đưa ngành Điện miền Nam sánh ngang tầm khu vực.
_______
Client : EVNSPC - Tổng công ty điện lực miền Nam
Project : Website
Creative Director : Hung Toi Dinh
Account Director : Hong Nguyen Viet
_________
Agency : Bo Cong Anh Creative
www.boconganh.net.vn
Client : EVNSPC - Tổng công ty điện lực miền Nam
0
17
0
Published:

Client : EVNSPC - Tổng công ty điện lực miền Nam

0
17
0
Published:

Creative Fields