G - Studencki Aperiodyk Graficzny
master degree magazine project
 
[EN]
 
G stands for Gdańsk
G stands for Graphics
 
G is a magazine made by students for students and all other people interested in graphics.
Graphics faculty at Fine Arts Academy in Gdańsk has a lot to show. And that's why I decided to design this magazine.
 
Studencki Aperiodyk Graficzny is a sub-name of magazine and it means Student Graphics Aperiodical - so every issue can be printed anytime the Academy has enough of material to fill in.
 
Each issue will have a big G on the cover that can be created by every student and a simple round sticker.
 
This project does not include only graphics - I created also full description of what can be done with it and I divided all content into constant sections, which are:
- WYWIAD [interview] - always an interview with some professor, doctor or other lecturer;
- UWAGA! ZDOLNY STUDENT [attention! talented student] - showing works of one very promising and talented student of graphics faculty;
- STUDENCI PISZĄ [students write] - containing articles written by students such as master degree thesis etc.;
- DZIEJE SIĘ [happens now] - showing latest winning contest works and all after school activities;
- UDZIEL SIĘ [do something] - all actual contests, festivals and exhibitions;
- CO NOWEGO W PRACOWNIACH? [what's new at studies?] - presentation of latest good works created at academy.
 
 
 
[PL]
 
G jak Gdańsk
G jak Grafika
 
G to magazyn tworzony przez studentów dla studentów i wszystkich innych ludzi zainteresowanych grafiką. Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ma się czym pochwalić. Dlatego właśnie zdecydowałam się zaprojektować ten magazyn.
 
Studencki Aperiodyk Graficzny to dodatkowa nazwa. Będąc aperiodykiem, może być wydawany w każdej chwili, kiedy tylko ASP zbierze odpowiednią ilosć materiałów.
 
Każdy numer posiada na okładce wielką literę G, która za każdym razem może być zaprojektowana przez innego studenta, oraz prostą okrągłą naklejkę.
 
Projekt nie zawiera jedynie grafiki - stworzyłam pełen opis co można z nim robić oraz podzieliłam zawartość na odpowiednie stałe działy, które są następujące:
- WYWIAD - zawsze wywiad z profesorem, doktorem, lub innym wykładowcą;
- UWAGA! ZDOLNY STUDENT - prezentacja prac bardzo obiecującego, zdolnego studenta;
- STUDENCI PISZĄ - artykuły pisa
ne przez studentów i absolwentów, prace licencjackie, magisterskie etc.
- DZIEJE SIĘ - co ostatnio wygraliśmy, co robiliśmy poza uczelnią;
- UDZIEL SIĘ - wszystkie aktualne konkursy, wystawy i festiwale;
- CO NOWEGO W PRACOWNIACH? - prezentacja ostatnich ciekawych realizacji z różnych pracowni.
 
 
 
 
 
 
variety of covers
 
 
 
 
 
 
Project spread by spread:
 
 
I wanted to add issuu embed code, but it doesn't work, so here is the link.
Enjoy!
 
 
 
 
 
 
 
Here are some photos:
 
 
 
 
 
 
 
And this is how it looked at my master degree presentation:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for watching!
Regards!

Magenta