user's avatar
Fuzzy coffee & wine
Fuzzy Coffee & Wine

Fuzzy - İsti və soyuğun, səhər və axşamın, işıq və kölgənin bir-birinə əks olması, eyni zamanda ayrılmaz dostluğunun təcəssümünü barındıran brend. Səhərlərinizi xoş qəhvə qoxusunun təravəti ilə, axşamları möhtəşəm şərab ətrinin sehri ilə keçirmək istəyənlərin məkanı.

Logo incələndikdə bariz şəkildə görünən bir neçə detaldan ibarətdir. Bunlar çevrə, onun daxilində üzüm salxımı - hansı ki bu şərabın tərkibini, eyni zamanda qəhvə dənələrini özündə cəmləyir.

Brend özündə fərqli xüsusiyyətə malik detalları birləşdirsədə istifadə olunan detallar, rənglərin tonları və forma onu vahid bir dam altına toplamağa imkan verir. Qəhvəyi və tünd qırmızının tonları xüsusilə seçilmiş, sərtlik və zərafəti özündə birləşdirmiş, bir-birinə əks olan duyğuları eyni bədənə yığmışdır.
 

Fuzzy coffee & wine
62
1k
2
Published:
user's avatar
Ulvi Gulusoy

Fuzzy coffee & wine

Fuzzy - İsti və soyuğun, səhər və axşamın, işıq və kölgənin bir-birinə əks olması, eyni zamanda ayrılmaz dostluğunun təcəssümünü barındıran brend Read More
62
1k
2
Published: