user's avatar
Tehnilised küljendustööd
"Loo oma karjäär Eestis" treeningmaterjal Balti Uuringute Instituudile /
"Build Your Career in Estonia" training materials for Institute of Baltic Studies
42 lehekülge / 42 pages
Kujundus/Design: Kristin Juurmaa
Kaanefoto/Cover: Kristoffer Vaikla (https://toolbox.estonia.ee)
2020
Soode taastamise käsiraamatu kujundus Eestimaa Looduse Fondile / 
Handbook design for Estonian Fund of Nature
Kujundus/Design: Kristin Juurmaa
Fotod/Photos: Eestimaa Looduse Fond
2020
Turbaalad Euroopa Liidus käsiraamatu kujundus Eestimaa Looduse Fondile / 
Handbook design for Estonian Fund of Nature
12 lk / 12 pages
Kujundus/Design: Kristin Juurmaa
Fotod/Photos: Eestimaa Looduse Fond
2020
Tehnilised küljendustööd
0
21
0
Published:

Tehnilised küljendustööd

0
21
0
Published: