Daniel Włodarski's profile

"Tymon w tarapatach"

Człowiek jest niesamowitą istotą: kochającą, troskliwą,
współczującą, tworzącą niesamowite budowle, ale jednocześnie wywołującą wojny, niszczącą przyrodę i zawłaszczającącały otaczający świat.
Inspiracją do napisania tej bajki była
zatrważająca podróż (transport) tygrysów, które przemierzyły 
całą Europę aby dotrzeć do Rosji, do której ostatecznie nie 
dotarły ze względu na problemy proceduralne związane 
z transportem. Cierpiały z wycieńczenia w ciasnym wozie 
transportowym, aż znalazły swój nowy raj w słonecznej 
Hiszpanii. Książeczka ma stanowić przesłanie dla młodych 
ludzi, aby korzystały z dobrodziejstw przyrody, a nie ją 
wykorzystywały, bo dla każdego jest miejsce na naszej 
niebieskiej planecie. 

PLANETA ZIEMIA – NASZ WSPÓLNY DOM!
Thanks for watching 
"Tymon w tarapatach"
Published:

Owner

"Tymon w tarapatach"

Illustrations for the children's book. Illegal transport of tigers. Protecting planet Earth Ilustracje do książki dla dzieci, ilustracja do ksi Read More

Published: