Agency: OS3 multimedia
Client: BMW Poland
Role: Dariusz Palarczyk - Art Direction and Webdesign, Radosław Błoński - Copywriting
 
Link to website: www.radosczjazdy.pl