• Add to Collection
  • About

    About

    © Poziomka Studio 2013
    Published:
'Rzeczywistość geomertii' / 'Reality of geometry'
Karolina Zdunek's exhibition
 
Place: Galeria Bardzo Biała / www.bardzobiala.eu
Photo: Przemysław Chrobak
Exhibition curator: Magdalena Sołtys