• Add to Collection
  • About

    About

    Seyrediyorum is my selfpotrait project.
    Published:
 
Seyrediyorum
My selfportrait series with Eyoré 
God created the heavens and the earth. It lasted six days. Rested the seventh day and watched his work.
(According to some religious beliefs)

I took photos in the six personal matter with Eyoré that important or unimportant to the viewer. Rested the seventh photo and watched the heavens and the earth with Eyoré.  


Ve tanrı yeri ve gökleri yarattı. Bu, altı gün sürdü. Yedinci gün dinlendi ve eserini seyretti.
(Bazı dini inanışlara göre)

Ve biri İyor'un bulunduğu kurgularla izleyene önemli/önemsiz gelebilecek altı sorununu fotoğrafladı. Yedinci fotoğrafta dinlendi ve İyor ile yeri ve gökleri seyretti.