PhaseBook 2019
(Concept)

Koncept plakátu pro PhaseBook, prodejní veletrh alternativních knižních publikací, vychází z estetiky zinů neboli fanouškovských časopisů. Plakát cituje ziny nejen používáním finančně úsporné černobílé barevné palety, jenž souvisí s častou „podomáckou“ a malonákladovou publikací, ale i deformací písma, jejímž prostřednictvím připomíná hlavně éru punkových zinů a jejich mnohdy experimentální přístupy. K festivalem prezentovanému médiu tištěné knihy odkazuje nadměrně zvětšený polotónový rastr, který za pomoci odlišné hustoty a velikosti teček vyvolává iluzi šedého barevného přechodu. Celek je završen kolážovou typografií, kdy dochází k postupnému „lepení“ jednotlivých textových výstřižků přes sebe.

The poster concept for PhaseBook, the alternative book publications trade fair, is based on the zine’s aesthetic. The poster cites zines not only by using a cost-effective black-and-white color palette, which relates to DIY and low-cost approach, but also by distorting the type, which mainly reminds of the punk zine era and their experimental approaches. An excessively enlarged halftone screen, which evokes an illusion of a gray color gradient by the aid of variously dense and sized dots, refers to the festival-presented medium of printed book. The whole is finished by collaged typography, where individual text cuttings are gradually “glued” over one another.PhaseBook 2019
48
398
2
Published: