• Add to Collection
  • About

    About

    occupygezi! 30.05.2013
    Published:
 
...
Orada orantısız güce karşı orantısız ve yaratıcı zeka kullanan insanlar vardı. 
 
 
People are using excessive intelligence against their excessive power.
 
 
Bu gaz bi harika dostum  
...
This gas is brilliant man
 
Gta'da polis döven nesile sataştın
...
You are fucking with a generation that attacks police in GTA
 
 
Oh biber!
...
 Oh pepper!
 
 
Gaz çıkardım
...
I'm farted
 
 
Anne polisler insan mı?  
...
Mom are the police human?
Rest in peace
 
Rest in peace my brother. And rest in peace to all my brothers who are resisting for all of us and whose name 
and picture we cannot reach. 
...
Huzur içinde yat kardeşim. İsmine ve resmine ulaşamadığımız hepimiz için direnen
bütün kardeşlerim sizler de huzur içinde yatın toprağınız bol olsun.
 
facebook cover ölçülerine indirmek için
. . .