Michaela Bartonova's profile
Wood Wide Web / Jak spolu stromy mluví
WOOD WIDE WEB 
Invisible life below the surface of the forest.
Live painting, shadow play, music and the story of Suzanne.
German premiera was in November 2019 in Berlin.

JAK SPOLU STROMY MLUVÍ  
česká premiéra : 18.4. 2020 v Naivním divadle v Liberci

Vizuální divadelní zpracování neviditelného světa kořenů stromů a hub. 
Živá malba, stínohra, hudba a příběh Suzanne.

We capture the events of the nano-world and personify them, bringing them closer to children.
Vyprávíme příběh Suzanne, která se náhodně podívala pod povrch lesní půdy a fascinovaná barvami a kořeny začala zkoumat tento svět. 
The center of events is the mother tree, which has a very important function in the forest and lives in symbiosis with mushrooms / Centrem dění je mateřský strom, který má velmi důležitou funkci  v lese a žije v symbióze s houbami
The whole performance was created as a small investment in education at a time when we are faced with climate change disputes.
Celé představení vzniklo jako malý vklad do vzdělávání v době, kdy čelíme sporům o klimatických změnách.
An international team collaborated on the performance. Impulse, Screenplay and Visual Realization: Michaela Bartoňová, Director: Mark Pitman, Cast: Ralf Lucke, Music: Michal Kořán and Ralf Lucke, sung by  Agnes Kutas, voices : Rachel, Salome and Áron Skala.
Na představení spolupracoval mezinárodní tým. Impuls, scénář a vizuální realizace: Michaela Bartoňová  Režisér: Mark Pitman, Hraje: Ralf Lucke, Hudba: Michal Kořán  a Ralf Lucke, zpívá Agnes Kutas. Hlasy: Ráchel Skalová, Áron Skala, Salome Skalová
Wood Wide Web / Jak spolu stromy mluví
6
72
0
Published:

Wood Wide Web / Jak spolu stromy mluví

6
72
0
Published: