KIEV_Continuum /// competition project
Kiev_Continuum ///
Academic competition for the Museum of Kiev / 2010
Музей Києва
(київськийконтинуум)


Міста світу створювались зякоюсь метою - для торгівлі, виробництва, демонстрації величі держави, культуриабо відпочинку.
Київ  був створений не для цього, а в ім’я вірилюдини про реальність існування духовного царства.

Місія Києва як духовноїстолиці - занашаруванням минулих і сучасних потреб - бізнес, житло, розваги і влада - поступово зникає...
А значить,  може зникнути і сам Київ,  як явище,  унікальне в світі.
Саме Києву подаровано щеодин символ величі – його Лик. Рельєф правобережної частини Києва має дивнийзбіг з рисами людського обличчя. Може, саме тому, ми відчуваємо генетичнонерозривний зв’язок із нашим містом. І цей факт дає нам право розглянути Київне як місто-об’єкт,а як живий суб’єкт.Київ – це ми, люди, а наше місто – це те, що завжди між нами.

Києву потрібен свіймузей. І якщо Київ – це »МИ» ,  музейКиєва повинен стати тією територією, де людина розумна  не буде у розлуці з людиною щасливою, людина успішна – нерозлучна  з людиною самодостатньою, людина вигадана –не в розлуці з людиною сьогодення.

На Лику Києваголовна  наша святиня -Києво-Печерська  Лавра -  знаходиться на чолі. І це ще один факт, щодозволяє стверджувати, що Київ відбувся як місце, відзначене Вищими Силами. Ійого шлях у майбутнє – морально-духовний.  

На жаль, внаслідокісторичних колізій територія Києво-Печерської  Лаври була суттєво зменшена, що дає право казати про приниження святині.

Саме на тій частині,  що набула протилежних її призначенню функцій,  необхідно створити музей Києва.  Музей, у якому, згідно новій науці – екоетиці  , можливо здійснювати відкриття тільки якщо тибудеш вірно мислити.

Це буде Актом мудрості ісправедливості по відношенню до Києва.
 
Експлікація залів
1.      СтародавнійКиїв (від 400 р н.е. до 988 р)
2.      Матір містРуських (від хрещення Русі до 1240р)
3.      Таємницяподій та особистостей (від 1240 до 1700 р)
4.      Київ таімперія. Містика релігійної столиці (1700 до 1917 рр.)
5.      Київ такомуністичний міф (1917 – 1991 рр.)
6.      Київ сучасний
7.      Київськійпростір та всі часи на його тлі
8.      Київськийконтинуум 

ОПАСНОСТЬ
(сегодня и сомнения)
 

Без всякого сомнения.
 
Сегодня МЫ – это больное общество
- это нищие больницы и школы
- это огромное количество социальных маргиналов (бомжей,наркоманов, алкоголиков)
- это коллективная патология неразрешенных общечеловеческихпроблем (опасных технологий и свалок, бесконтрольных производств…)
 
Сегодня МЫ сформировали принцип жизни, в котором ценностьактивной части («элиты») на много порядков выше активного целого (основноймассы людей). Этот принцип привел к беспредельности самых отвратительныхчеловеческих возможностей.
 
Сегодня – социальное соревнование имеет один высшийкритерий – УСПЕХ.
Поклонение этому критерию привело к противостояниюотдельной личности – всему окружающему.
 
Сегодня – сила отдельной личности в ее достижении УСПЕХАстала основной культурной «ценностью»…
 
«Я» превращено в товар, который выставляется на продажу…
И самый большой страх носителя этого товара – называетсяневрозом «недостижения УСПЕХА»!
 
Современного человека терзает «УСПЕХ» другого, что рождаетв нем лицемерие и разобщенность. И в результате – невозможность самомуреализоваться в Мире.
 
Сегодня – человек принадлежащий только себе (Я) отделенот человека принадлежащего сообществу и Миру.
 
Человек разумный – в разлуке с человеком счастливым.
 
Человек успешный – разлучен с человеком самодостаточным.
 
Человек выдуманный – в разлуке с человеком настоящим.


KIEV_Continuum /// competition project
4
133
1
Published:

KIEV_Continuum /// competition project

Competition project / Kiev / Ukraine
4
133
1
Published:

Tools

Creative Fields