Katarzyna Bakalarz's profileNoGravity Team's profile

Aplikacja do obsługi treningów na strzelnicach/ 2019

Irbis
Aplikacja na tablety do obsługi zestawu do treningu strzeleckiego.
Klient jest producentem m.in. sprzętu wykorzystywanego na strzelnicach. Cały zestaw strzelniczy składa się z tarcz strzelniczych i podnośników (umożliwiających zmianę pozycji tarczy na leżącą lub stojącą), zasilaczy, pilota, oświetlenia podnośników (imitacja ognia). Do chwili wdrożenia aplikacji tarcze strzelnicze były podnoszone za pomocą pilota z wykorzystaniem technologii mesh.

Aplikacja jest dostępna tylko wraz z zakupem zestawu sprzętu treningowego.
Pod poniższym linkiem znajduję się krótki film prezentujący gotową aplikację:

Celem stworzenia aplikacji było usprawnienie i unowocześnienie przeprowadzania treningów strzelniczych z wykorzystaniem technologii bluetooth. 
Dzięki aplikacji można sterować maksymalnie 25 tarczami strzelniczymi (podnoszenie, opadanie, efekt świetlny), przeprowadzić trening manualnie, stworzyć plany treningowe, pobierać gotowe plany treningowe od klienta, udostępniać raporty z treningów, organizować treningi dla grup zorganizowanych.
Sprzęt umożliwia przeprowadzenie treningu w terenie otwartym czy w hali treningowej. Sprzęt umożliwia przeprowadzenie treningu rozstawiając tarcze strzelnicze w odległości do kilkuset metrów od osoby prowadzącej trening - trzymającej tablet z aplikacją Irbis.
Opis funkcjonalny
Ekran logowania

Nabywca wraz ze sprzętem treningowym otrzymuje tablet z aplikacją i utworzonym kontem, oraz danymi do logowania. 

Graf. 1 - logowanie, pomoc
Ekran główny oraz nawigacja

Z poziomu ekranu głównego użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji aplikacji. 
W trakcie przebywania na podstronie jak np. w ustawieniach, użytkownik może wyświetlić menu - funkcje, klikając w menu kontekstowe (ostatecznie ikona przyjęła postać tzw. hamburger menu). Dodatkowo użytkownik może z każdego miejsca w aplikacji wrócić do ekranu głównego klikając w nazwę "Irbis".
Ponadto, dla użytkownika stale widoczne są takie informacje jak: godzina, data, stan bluetooth (aktywny/nieaktywny), oraz stan naładowania baterii.
Graf. 2 - ekran główny, nawigacja
Rozpocznij trening

Aby przeprowadzić trening użytkownik wybiera typ sterownia treningu - trening manualny lub o ile ma stworzone - któryś z gotowych treningów.

Następnie, koniecznym jest podanie liczby uczestników. W przypadku wybrania większej liczby uczestników automatycznie pojawią się dodatkowe pola tekstowe. Dodatkowo pojawi się pole do wpisania nazwy wydarzenia (np.: "wieczór kawalerski", "trening policji").

Kliknięcie w ikonkę "+@" umożliwi podanie adresu e-mail uczestnika treningu - dzięki temu otrzyma raport z treningu.

Na końcu należy wybrać broń lub bronie, które będą wykorzystywane w trakcie treningu. Informacja ta pojawi się w raporcie końcowym.
Graf. 3 - rozpocznij trening
Ekran treningu

W ramach treningu można sterować pojedynczą tarczą, grupą tarcz (aplikacja umożliwia stworzenie maksymalnie 9 grup, zobacz niżej), oraz wszystkimi tarczami. Każdą z tarcz (grup) można podnieść, opuścić oraz dodać efekt świetlny imitujący ogień. 

Ustawienie tarcz w aplikacji powinno odpowiadać rzeczywistemu rozmieszczeniu tarcz na polu treningowym.

Aby sterować pojedynczym celem należy kliknąć w wybrany pionek na tarczy, który w efekcie przybierze inny kolor (tutaj nr 2). Aby sterować grupą, należy kliknąć w wybraną z grup (dolny lewy róg, każda została oznaczona odrębnym kolorem). Natomiast aby sterować wszystkimi tarczami naraz należy kliknąć w przycisk "wszystkie elementy". 

Przynależność do poszczególnych grup została zaznaczona - kolorowe numerki grup przy pionkach na tarczy.

Pionki wypełnione to tarcze strzelnicze, które ustawione są w pozycji stojącej. Natomiast pionki niewypełnione to pionki, który znajdują się pozycji leżącej.
Graf. 4 - ekran treningu
Pod ikoną trybiku znajdują się dodatkowe opcje - sprawdź dostępność celów oraz edytuj pole tarczowe.
Opcja pierwsza poinformuje użytkownika czy któraś z tarcz jest nieaktywna - została wyładowana lub utraciła łączność bluetooth. 

Druga opcja została stworzona na potrzeby dwóch sytuacji - pierwsza to usunięcie nieaktywnych tarcz z pola. Druga to zmiana położenia pionków na tarczy z uwagi na zmianę położenia tarcz strzelniczych w rzeczywistości na polu treningowym.
Graf. 5 - dostępność tarcz
Tarcze, które podnoszą się na polu treningowym w czasie rzeczywistym, w aplikacji zmieniają kolor na zielony. Natomiast tarcze, które opadają przyjmują kolor czerwony. 
Tarcza, której dodano efekt świetlny, w aplikacji zostaje zaznaczona na żółto. 

Sterując grupą tarcz można sterować albo wszystkimi tarczami w obrębie wybranej grupy lub tylko wybranymi. Podobnie w przypadku wybrania opcji sterowania wszystkimi elementami.
Graf. 6 - sterowanie grupą i wszystkimi celami
Tworzenie nowego treningu

Na utworzenie nowego treningu składa się 5 kroków:

Krok pierwszy to uzupełnienie formularza o informacje takie jak: nazwa treningu, autor, modelowy czas przejścia, liczba tarcz strzelniczych wykorzystywanych w treningu. Ponadto użytkownik ma do dyspozycji dodatkowe pole tekstowe na informacje dodatkowe (np. poziom trudności, warunki do których trening jest przeznaczony - za zewnątrz lub wewnątrz budynku).

Na etapie drugim użytkownik dokonuje rozmieszczenia pionków na szachownicy 10 x 10. Ilość dostępnych pionków uzależniona jest od wartości podanej w kroku pierwszym. 
Aby ustawić pionki należy przeciągnąć wybrany pion na odpowiednie pole szachownicy. Po ustawieniu pionków pole automatycznie dopasuje swoje rozmiary.

Na etapie trzecim użytkownik tworzy grupy tarcz. Aby dodać nową grupę użytkownik klika w ikonę "+", pojawia się pole tekstowe do nadania nazwy grupy oraz pionki, które dodaje się do grupy poprzez kliknięcie. Jedna tarcza strzelnicza może przynależeć do kilku grup. Na etapie każdą z nich można usunąć i edytować.
Graf. 7 - tworzenie treningu, krok 1-3
Na etapie 4 użytkownik tworzy tzw. zależności.
Są to pewne sekwencje zdarzeń, które następują po sobie w trakcie treningu.
Aby utworzyć zależność należny kliknąć w ikonę "+", pojawi się ekran typu modal gdzie użytkownik wybiera element (cel lub grupę), następnie wybiera czynność z dostępnych 8:
- podnieś po czasie __ sekund,
- podnieś po trafieniu celu ___ + ___ sekundach,
- podnieś po opuszczeniu celu ___ + sekundach,
- podnieś po podniesieniu celu ___ + sekundach,
- opuść po czasie __ sekund,
- opuść po trafieniu celu ___ + ___ sekundach,
- opuść po opuszczeniu celu ___ + sekundach,
- opuść po podniesieniu celu ___ + sekundach.

Po wybraniu czynności pojawia się miejsce do wpisania odpowiednich wartości - nr celu oraz czas po jakim cel ma zostać podniesiony lub opuszczony.
Po kliknięciu w przycisk "dodaj" tworzy się lista zależności.
Każdą z zależności można edytować oraz usunąć.
Graf. 8 - tworzenie treningu, krok 4-5
Etap piąty to podsumowanie całego treningu z listą wszystkich zależności.
Lista treningów

Lista wszystkich treningów - własnych, oraz pobranych od inwestora. 

Listę treningów można posortować po nazwie, dacie utworzenia, czasie przejścia, oraz liczbie tarcz strzelniczych. Ponadto użytkownik może wyszukać konkretny trening korzystając w wyszukiwarki lub wyszukując po zakresie dat.
Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami treningu, skopiować i edytować aby stworzyć nowy trening na kanwie już istniejącego. Może również z poziomu tego ekranu rozpocząć wybrany przez siebie trening.
Graf. 9 - lista treningów
Inwestor zamierza regularnie tworzyć i udostępniać plany treningowe swoim klientom. Aby sprawdzić czy dostępne są nowe treningi wystarczy kliknąć w przycisk "zobacz nowe treningi". Następnie użytkownik może  zapoznsię ze szczegółami każdego z treningów oraz pobrać je wszystkie lub tylko wybrane przez siebie.
Graf. 10 - pobierz treningi
Historia treningów

Lista odbytych treningów, którą można posortować po dacie, uczestniku treningu i liczbie treningów w ramach jednego wydarzenia. Ponadto, można skorzystać z wyszukiwarki w celu znalezienia konkretnego treningu oraz zawęzić zakres czasu.
Każdy trening można udostępnić - tj. wysłać raport z treningu drogą e-mail.
Graf. 11 - historia treningów
Graf. 12 - raport z treningu
Ustawienia

Ustawienia ograniczają się do zmiany danych logowania, zmiany wersji językowej oraz zmiany tzw. zestawu.

Aplikacja umożliwia sterowanie różnymi zestawami tarcz strzelniczych. Klient inwestora może zakupić kilka zestawów stanowiących odrębne całości gdzie np. 1 zestaw zostaje przeznaczony do treningów na wolnym powietrzu a drugi np. w hali treningowej. Dzięki opcji zmiany zestawu, klient nie jest zmuszony do zakupu dwóch tabletów z aplikacją.
Graf. 13 - ustawienia
Zmiany w trakcie procesu projektowego

W toku procesu projektowego najbardziej wymagającym zadaniem było zaprojektowanie ekranu treningu. Koniecznym było umieszczenie wielu elementów na małym obszarze, pamiętając aby operowanie treningiem było dla użytkownika intuicyjne i nie nastręczało problemów.
Graf. 14 - wstępna koncepcja ekranu treningu
Grafika
Wykonana przez Barbarę Kalinkę (https://www.behance.net/basiakalinka)
Graf. 15 - grafiki
Graf. 16 - user flow
Aplikacja do obsługi treningów na strzelnicach/ 2019
Published:

Aplikacja do obsługi treningów na strzelnicach/ 2019

Published:

Tools

Creative Fields