• Add to Collection
  • About

    About

    Digitale magasiner er ikke bare nødt til å forholde seg til mange ulike skjerm oppløsninger, men også ulike input muligheter og brukerens variere… Read More
    Digitale magasiner er ikke bare nødt til å forholde seg til mange ulike skjerm oppløsninger, men også ulike input muligheter og brukerens varierende ønsker for å konsumere innholdet. En bruker som sitter bak en tablett skjerm med en kaffe konsumerer media på en annen måte enn en bruker som venter på bussen og besøker samme nettsiden på sin mobil. Read Less
    Published:
Tema13 - Informasjonsarkitektur, Mobile Web
 
Magasin- og avisbransjen har i de siste årene begynt å flytte seg fra trykk til web og mobile plattformer. Digitale plattformer tilbyr mange spennende muligheter, men skaper også en del nye utfordringer.

Digitale magasiner er ikke bare nødt til å forholde seg til mange ulike skjermoppløsninger, men også ulike input-muligheter og brukerens varierende ønsker for å konsumere innholdet. En bruker som sitter bak en tablettskjerm med en kaffe, konsumerer media på en annen måte enn en bruker som venter på bussen og besøker samme nettsiden på sin mobil. 
 
I dette tema lager studentene et eget webmagasin. En av de største utfordringene i denne oppgaven er å finne en god måte å planlegge, samt definere magasinets innhold og navigasjon. For å kunne løse oppgaven på en god måte trenger du å følge en informasjonsarkitektur (IA) prosess.
Teknologier:
- Responsive webdesign
- HTML5
- CSS3
Studenter: Einar Løve & Torbjørn Vik Lunde
Nettside: www.einarlove.com | www.torbjornlunde.com
 
Studie: Web og interaksjonsdesign
Klasse: 2011-2013
Logo ideas
Final logo design
Wireframe
Finished design