Islamic Architecture. (INSPIRED) COLLECTION
KIẾN TRÚC HỒI GIÁO.
Lấy ý tưởng từ một số chi tiết họa tiết đặc sắc của người Hồi. 
Bst của Vi Đậu tôn vinh những giá trị rực rỡ đó.

Fashion VI ĐẬU.
Model    BÌN BÌN
VI ĐẬU   TEAM.


Art Chiron Duong.
POSTER 1
POSTER 2
POSTER 3
POSTER 4
POSTER 5

LOOKBOOK COLLECTION
Islamic Architecture. (INSPIRED) COLLECTION
155
1,563
5
Published:

Islamic Architecture. (INSPIRED) COLLECTION

155
1,563
5
Published:

Tools

Creative Fields