user's avatar
Kindergarden Project in Adiyaman
Konsept, çocuk gelişiminde okul öncesi eğitimin üstlendiği işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesine olanak verecek mekanları sağlamak amacıyla 3 ana prensip etrafında geliştirilmiştir. Bunlar, hareketliliği desteklemek, çeşitlilik sunmak ve esneklik sağlamaktır. Mekansal kararları şekillendiren tasarım öncelikleri, çocuğun güvenliğinin “kontrol” ve “sınırlama” yerine “yapı tarafından doğal olarak sağlanması” anlayışı çerçevesinde belirlenmiştir.

Çocuğun özellikle dış mekanda hareketliliği ve oyun oynayabilmesinin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden gelişimine katkısı göz önünde bulundurularak, kütle, farklı açıklık, süreklilik ve işlevsel kapasiteler sunan dış mekanlar etrafında şekillendirilmiştir.  

İç ve dış mekanlarda, açık-yarıaçık-kapalı, ortak-yarıözel-özel alanların farklı oran ve ilişkilerde kullanımı ışık ve malzeme ile desteklenerek çocuğun farklı algısal ve sosyal deneyimler edinmesine olanak verecek çeşitlilik gözetilmiştir.

Yapıda, çocuğun davranışsal gelişiminin amaçlandığı bireysel ve grup aktiviteleri için gereksinim doğrultusunda birleştirilerek veya ayrı kullanılabilen, farklı işlevler için modifiye edilebilen, yıl içindeki mevsimsel farklılıklara göre değişken kullanım seçenekleri sunan açık ve kapalı alanlar yaratılmıştır.  
Massing Decisions
Roof-Garden Connection
Mini Village Huts on the Roof Top
Circulation Diagram of the Roof
Garden and Roof Plan
Semi Divided Classrooms 
Natural Ventilation of the Classrooms and the Shaded Areas
Auditorium
Applicabilityof the Scheme to Different Needs
Roof and Garden
Kindergarden Project in Adiyaman
8
930
0
Published:

Kindergarden Project in Adiyaman

Competition entry project for a kindergarden in Adıyaman,Turkey
8
930
0
Published:

Creative Fields