Stožer Agency's profile

Cedevita GO - Special Edition

We were approached by the Atlantic Group, Cedevita marketing team, to create special edition of theirs on the go drink. Our job was to team up with super creative team of street artists - Pimp my Pump and figure out the concept that will push special edition of the drink. The idea was to make the consumer a street artist for a moment, we tried to associate shaking the drink with shaking the spray can. Color of the drink would fill all of empty spaces in the similar way a street artist would paint a wall.
 In this way every consumer is "artist" when he uses the drink. There were several flavours that we created for this product.
Special Credit goes to Boris Bare & Dominik Vuković

•   •   •

Za ovaj projekt nas je kontaktirala Atlantic Grupa, odjel marketinga za piće Cedevita. Željeli su napraviti limitiranu ediciju svog pića Cedevita GO. Naš zadatak je bio, u suradnji sa umjetničkim kolektivom Pimp my Pump, osmisliti koncept koji će ovo piće povezti sa uličnom umjetničkom kulturom. Razvili smo ideju u kojem bi kroz interaktivni pristup proširili način komunikacije za ovaj proizvod iz samog retail kanala. Ilustracije su složene na način da kada konzument protrese samu bocu, što mora napraviti kako bi konzumirao piće, boja samog pića ispunjava prazne prostore ilustracije i čini ju finalnom. Na taj način kupac postaje i sam "ulični umjetnik". Cijeli proces podsjeća na proces koji ulični umjetnik koristi kada krene u izradu sa konzervom boje kao alatom. Razvili smo više rješenja za različite okuse samog pića.
Posebni shoutout: Boris Bare & Dominik Vuković


Cedevita GO - Special Edition
Published:

Cedevita GO - Special Edition

Special Edition of On the GO drinks that we did in collaboration with art collective Pimp my Pump for the Atlantic Group

Published: