Torneo PRO AM Gilbert & Boloña
Client: Gilbert & Boloña, Asesores de Seguros.
Photos: Diana Gamarra, Jorge Cevallos.
Footage: Diana Gamarra, Felix Chong.
Edition: Diana Gamarra.
2012.