Resume là gì? Có những khác biệt gì so với CV?
Resume là từ có nguồn gốc tiếng Pháp với từ tương đương trong tiếng Anh là ‘summary’ có nghĩa là bản tóm tắt, bộ hồ sơ cá nhân, lý lịch nghề nghiệp chỉ tập trung liệt kê quá trình học tập, kỹ năng hoàn thành công việc, người giới thiệu,…
#timkiemcongviec #viecphubanhang #timnguoibanhang #cachlamcvdep #nguyenthithanhhang
Resume là gì? Có những khác biệt gì so với CV?
0
1
0
Published:

Resume là gì? Có những khác biệt gì so với CV?

0
1
0
Published:

Creative Fields