Sosyal medya yönetimi


Sosyal medya yönetimi; Sosyal medya pazarlaması günümüzde, reklam, pazarlama ve markalaşma alanında en çok konuşulan konulardan biridir. Sosyal ağlar, bir nevi çevrimiçi reklam biçimi olarak düşünülebilir .
Günümüzde, alışverişlerde, sosyal ağların etkisi gittikçe artmaktadır. Örneğin bir ürün ve/veya hizmeti almayı düşünen kişiler aynı ürün ve/veya hizmeti daha önceden kullanan kişilerden sosyal ağlar aracılığı ile tavsiye alabilmektedir .
Topluluk oluşturmak ve yönetmek,Sosyal medya yönetimi
Topluluk oluşturmak ve yönetmek sosyal medya yönetiminin en önemli unsurlarından birisi olmaktadır. Sosyal ağ sitelerinde insanlar başka insanlar ile etkileşim halindedir. Pazarlamacılar bu etkileşimlerden faydalanarak bu etkileşimlere dahil olmaya çalışmaktadır. Bu durum genellikle iki şekilde gerçekleştirilmektedir:
Topluluklar yoluyla: Bir markanın ürün ve/veya hizmetini kullanan kişiler, zaman geçtikçe bir topluluk haline gelmektedir ve bu topluluklar sayesinde markanın bilinirliği ve tanınırlığı artabilmektedir.
Uygulama programı reklamı yoluyla: Markaların çeşitli reklam uygulamaları kullanması anlamına gelmektedir. Bu sayede markalar müşterilerinin kendisi ile bir bağ oluşturmasını sağlamaya çalışmaktadır .
Bu konudaki pazarlama işlemlerinde akla ilk gelen isimler Facebook ve Twitter’dir. Facebook; kendisi bir site olarak, pazarlama yöntemi olmak üzere, çeşitli reklamlar, sayfalar ve uygulamalar sunar. Bu reklam, sayfa ve uygulamalar firmalar açısından oldukça önemli olabilmektedir.


Pek çok kişiye ulaşma imkanının yanında reklamın düşük bütçeli olması da firmaları sosyal ağlar üzerinden reklam vermeye itmektedir. Bütün bunların dışında, sosyal medya kanalları, sürekli güncellenebilmesi, pek çok kişiye aynı anda erişim sağlaması, sanal çeşitli paylaşımlara olanak tanıması vb. açısından pazarlama alanında en ideal mecralardan biri olmaktadır.
İnsanlar sosyal medyada çeşitli fikirler üzerinde tartışabilmektedir. Ayrıca kişisel bilgileri dışında kendilerini ve kariyerlerini anlatan çeşitli fotoğraflar veya videolar paylaşabilmektedir bu sayede işverenlere etkili birer tanıtım sunabilmektedir.
Bu durum gün geçtikçe dikkatleri bu alana çekmektedir. Geleneksel platformlara benzer şekilde sosyal medyada da “sosyal medya araçları” olarak adlandırılan mecralara ihtiyaç bulunmaktadır.
Sosyal medya yönetimi internet siteleri
Bu mecralar; insanların görüşlerini paylaştığı çevrimiçi teknolojileri ifade etmektedir ve metin, ses ve video gibi farklı içerikteki mesajların yayınlanmasını sağlar. Bu araçların tek ortak noktası kullanıcılara paylaşım hizmeti sunmasıdır. Bu araçlar; sosyal ağlar, bloglar, wikiler, içerik paylaşım siteleri ve mikro bloglar olarak ifade edilmektedir.
Sosyal medya internet siteleri, karşılıklı etkileşim, içerik yaratma, içerik alışverişi ve paylaşımı, bu içeriğin değerlendirilmesi ve sahip olduğu özelliklerin tartışılması üzerine kurulu çok geniş bir yelpaze sunmaktadır.


İçerik, diğer internet sitelerine verilen bağlantılar, haber yazıları veya blog mesajları, fotoğraflar, müzik video, diğer kullanıcıların soruları gibi, dijital formatta yayılabilecek her şey olabilir. Çoğu sosyal medya sitesi tek bir kategoriden ibaret değildir, kalıplarına sığmayan sosyal bileşenleri birbirine karıştırmaya meyillidirler. Ancak hala her şeyi güzel ve düzgün bir şekilde kategorize etme ihtiyacından dolayı, sosyal medya sitelerinin temel işlevleri baz alınarak, çoğunu belli ölçülerde kapsayan, bazı genel kabul görmüş gruplandırmalar yapılmıştır.
Sosyal medya yönetimi başlıklar
Sosyal medya yönetimi şu başlıklar altında toplanabilir:
Markaya ait Facebook, Twitter, G+, Pinterest, Instagram vb. hesaplarının açılması gerekmektedir.
Markanın takipçi ve paylaşımcılarının sayısını tetikleyecek, kampanyalar yaparak takipçi etkileşimini arttırmak gerekmektedir.
Sosyal ağlardaki hesapların söz konusu markanın web sitesi ile olan uyumunu takip etmek gereklidir.
Sosyal medya hesabı üzerindeki, tasarım çalışmalarını düzenlemek, Facebook ve Twitter sayfasına da tasarımı yapmak gerekmektedir.
Mevcut sosyal medya araçlarını düzenli denetlemek gerekmektedir.
Facebook reklamlarını optimize etmek gerekmektedir.
Hedef odaklı niş trafiği arttırmak gerekmektedir.
Sosyal medya; kullanıcıların interaktif bir biçimde kullandığı, içerikleri kendilerinin belirlediği ve yayınladığı her türlü platformun genel adıdır. Fakat günümüzde bu özellikleri sağlayan pek çok farklı site bulunduğundan, bu siteleri “sosyal medyadır” veya “sosyal medya değildir” şeklinde tanımlamak kolay değildir.


Pek çok sosyal medya kurallarına sahip ağlar ve istisna ağlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple sosyal medya ağlarının detaylı bir tanımını yapmak yerine, kendilerini diğer sitelerden ayırt edici özelliklerini sıralamak daha faydalı olacaktır. Buna göre sosyal medya sitelerinin diğer sitelerden ayrılan dört ortak özelliği bulunmaktadır.
Sosyal medya yönetimi Kullanıcılar
Kullanıcılar, sosyal medyalardaki içeriklere eklemeler yapabileceği gibi tamamen yeni içerikler de oluşturabilirler. Bu içerikler; yazı, ses, resim, video gibi çeşitli medya türlerinde olabilir.
Kullanıcılar, sosyal medyalardaki içerikleri etiketleyebilir.
Kullanıcılar, sosyal medyalardaki içerikleri aktif ya da pasif şekilde değerlendirebilir.
Kullanıcılar diğer kullanıcılar ile farklı gruplar oluşturabilir.
Doğru topluluk mimarisi sürecinde sosyal medya ile ilgili olarak yapılması gerekenler
Sosyal medya stratejisine uygun olarak hedef kitle detaylı şekilde analiz edilmeli ve bu kitlenin dijital mecraları nasıl kullandıklarını doğru şekilde belirlenmelidir.
Toplulukların oluşturulması için kullanılacak olan kanallar belirlenmelidir. Hangi sosyal medya araçlarının kullanılacağına; hangi profillerin açılacağına; hangi mevcut topluluklara dahil olmaya çalışılacağına bu aşamada karar verilmelidir.
Bu kanallarda hedef kitleye ulaşmak ve iletişim kurmak için gerekli adımlar atılmalıdır. Topluluklar için büyüklük tek başına bir kriter olmamalıdır ancak elbette ki hedef kitleye göre belli bir büyüklüğe ulaşmadan da verimli bir iletişim yapmak mümkün olmayacaktır. Bu aşamada topluluğun büyümesi için gerekli aksiyonları hayata geçirmek gerekmektedir. Bunlar arasında sosyal medya harici kanalları kullanma, sosyal medya reklamları, içerik pazarlama ve özel kampanyalar sayılabilir.
Bir taraftan toplulukları genişletirken diğer taraftan etkileşim oranlarını arttırmak için gereken çalışmalar hayata geçirilmelidir. Web üzerinde topluluklar oluşturduktan sonra eldeki en önemli araç daha sonra detaylı olarak değinilecek olan içerik pazarlama olacaktır.
Sosyal medya stratejisi dahilindeki hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını sürekli ölçümleyerek faaliyet planları belli bir aralıkta yenilenmelidir.
Günümüzde, kuruluşların farklı reklam ve halkla ilişkiler uygulamalarını aktif hale getirmeleri ve web 2.0 ortamlarını da dikkate almaları önemli bir hale gelmektedir. Otoriteler tarafından sosyal medya kullanımına başlamak isteyen şirketlere “izle, dinle ve katıl” yöntemi önerilmektedir.


Sosyal medya yönetimi kurumlar
Kurumlar sosyal medyaya dahil olmasa bile, bu markalar sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgili içeriklerde tartışılmaktadır. Kurumlar; kendi kurumları hakkında, rakipleri hakkında, marka ve ürünler hakkında hedef kitlenin sosyal medyada yaptıkları tartışmaları ve konuşmaları bilmek istemektedirler.
Kurumlar, geleneksel medyanın takibi konusunda çok fazla emek verip maliyet harcaması yaparken, günümüzde en az geleneksel medya kadar etkili olan ve aynı zamanda müdahale edebilecek bir alan yaratan sosyal medyayı kullanmamanın çok ciddi bir eksiklik olacağı aşikardır. İzleme işleminin düzenli ve detaylı yapılabilmesi için ücretli olan servisler kullanılabilmektedir.
Kurumlar sosyal medyanın içerisinde girdikten sonra marka hakkında yapılan tartışma ve/veya konuşmaları yakalama ihtimali artmaktadır. Sosyal medyada marka hakkında yapılan konuşma ve/veya tartışmalar ile ilgili hemen hareket geçmek yerine tamamen bahsi geçen konuşma ve/veya tartışma için en doğru hareket, dinlemek olmalıdır.
Kurumun genel iletişim stratejisine ve konuşma ve/veya tartışmanın ilerleyişine göre, kurumun nereye kadar dinleyeceği ve nerede konuşmaya ve/veya tartışmaya dahil olacağı değişmektedir.
Eğer kurum sosyal medyada kabul görüp sosyal medyanın bir parçası olmak istiyorsa, konuşmaya ve/veya tartışmaya bir noktada katılmak zorundadır.
Kurumun konuşma ve/veya tartışmaya katılabilmesi için, kurusal katılım ve kişisel katılım olmak üzere iki farklı yöntem mevcuttur. Kurumsal katılım, sosyal medya içerisinde kurum ya da marka olarak bulunmaktadır.
Reklam körlüğü
Her gün çok yoğun şekilde reklama maruz kalınan günümüzde çoğu pazarlamacının en büyük sorunlarından biri reklam körlüğüdür. Herkes, tüketici olarak günlük hayatta o kadar çok marka mesajına maruz kalmaktadır ki belli bir süre beyinler bir savunma mekanizması olarak bunları farkında bile olmadan görmemezlikten gelmeye başlamaktadır.


Bunun sonucu olarak daha dikkat çekici mesajlar ve karşılığında daha kapsamlı reklam körlüğü ile devam eden bir kısır döngü içerisine girilmektedir. İçerik pazarlama aslında yeni bir kavram olmamakla beraber dijital hayatta daha da etkili olan reklam/banner körlüğü konusunda bir çözüm olarak hayatımıza girmiştir.
Müşterileri reklama boğmak yerine, gerçekten ilgilendikleri için tükettikleri içerikler sunmaya dayalı bu model klasik reklamlara göre uygulama açısından biraz daha zor olsa da yüksek etkisi sayesinde her geçen gün daha fazla markanın ilgi alanına girmektedir .
Moderasyon
Toplulukların, içerik ve sosyal mecralarla çalışan herkesin farklı tecrübelerle öğrenmek durumunda kaldığı diğer bir konu ise moderasyondur. Herkesin katılımına açık bir topluluk oluşturduğunuzda kalabalığın arasına katılan vandal ve trollerin yanı sıra bazen daha insani sebeplerden dolayı da yayında kalmasına izin verilmeyecek içeriklerin oluşması kaçınılmaz olmaktadır.
Özellikle marka iletişimi söz konusuysa ve planlı bir içerik pazarlama çalışması yürütülüyorsa sohbetin öngörülen şekilde ilerleyebilmesi için, uygunsuz, spam veya hakaret içeren ve bazı durumlarda yasadışı olan hatta bazen de sadece konuyla ilgisiz kalan içeriklerle mücadele etmek, bunları kasıtlı olarak üreten kişileri de engellemek gerekmektedir.
Moderasyonun amacı, topluluğa belli bir amaç doğrultusunda belli bir amaç doğrultusunda katılan kişilerin bu amaçlarına uygun paylaşımlara, rahatsız edilmeden, güvenli ve rahat şekilde ulaşabilmelerini sağlamak olmalıdır.

Sosyal medya yönetimi
Sosyal medya yönetimi
0
22
0
Published:

Sosyal medya yönetimi

Sosyal Medya Pazarlama; “Sosyal medya” terimi, onu oluşturan iki kelimeden türetilebilir, “Medya” genellikle yayın kanalları aracılığıyla bilgini Read More
0
22
0
Published:

Creative Fields