Cách tiếp cận khách hàng hiệu quả
Khi đã xây dựng được kế hoạch hoàn chỉnh hãy tìm hiểu những người đó tìm đến sản phẩm của công ty bạn bằng những phương thức nào. Nghiên cứu về mục đích khách hàng tìm đến những sản phẩm của mình nhằm mục đích gì, ghi lại những thông tin hữu ích qua quá trình tìm hiểu.
#timcongviec #timvieclamnhanvienbanhang #banhang #cachtiepcankhachhang #nguyenthithanhhang
Cách tiếp cận khách hàng hiệu quả
1
9
0
Published:

Cách tiếp cận khách hàng hiệu quả

1
9
0
Published:

Creative Fields