HAPPY ART EUROCLUB discuss @GALLERIA RIGA 7.LEVEL/ HAM
HAPPY ART EUROCLUB 2014!                       ANTHROPOLOGY&POLITICS                                               
 
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 7, HAPPY ART MUSEUM
 
08.02.2014.  18.00                 SCAPEGOAT IN POLITICS    
 
SCAPEGOAT AND OTHER RITUALS.
 Historian Harijs Tumans on actual politics in the framework of archaic matrix
GRĒKĀZIS UN CITI RITUĀLI.
 Vēsturnieks Harijs Tumans par aktuālās politikas notikumiem arhaiskā matricā
КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ И ДРУГИЕ РИТУАЛЫ.
Историк Харийс Туманс о событиях актуальной политики в архаической матрицe
 
Ar eirosveicienu, С европриветом, Euroyours,
 
Igors Vatoļins Игорь Ватолин +37129642746, vatolin@inbox.lv
 
Dags Vidulejs, Даг Видулейс +37129595885, happyartmuseum@gmail.com
 
HAPPY ART MUSEUM EUROCLUB Discussions 2014. GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67 LEVEL 7 08.02.2014 18:00 Dr. H.TUMANS "SCAPEGOAT IN Latvian POLITICS"   
HAPPY ART MUSEUMⓒEUROCLUB                                 FICTION, MOVIES, LIFE          
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM    
 
VAKARA KĀRTĪBA- ПОВЕСТКА- AGENDA 
 
15.06.2013    18.00
 
KAFKA “DAS SCHLOSS” (1926):  
PILS DIEVAM UN BIROKRĀTIJAI
ЗАМОК ДЛЯ БОГА И БЮРОКРАТИИ
CASTLE FOR GOD AND BUREAUCRACY    
 
1.
DAS SCHLOSS KINOMĀKSLĀ. NOLTE, DŽANELIDZE, BALABANOVS, HANEKE
DAS SCHLOSS НА ЭКРАНЕ. НОЛТЕ, ДЖАНЕЛИДЗЕ, БАЛАБАНОВ, ХАНЕКЕ
DAS SCHLOSS ON THE SCREEN. NOLTE, JANELIDZE, BALABANOV, HANEKE 
2. 
EKSISTENCES ŠAUSMAS: TEOLOĢIJA UN BIROKRĀTIJA (DISKUSIJA)
УЖАС СУЩЕСТВОВАНИЯ: ТЕОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ (ДИСКУССИЯ) 
HORROR OF EXISTENCE: THEOLOGY AND BUREAUCRACY (DISCUSSION)
 
Ar eirosveicienu- С европриветом - Euroyours  
 
Igors Vatoļins, Игорь Ватолин ⓒ+37129642746, vatolin@inbox.lv  Igor Vatolin 
 
Dags Vidulejs , Даг Видулейс ⓒ+37129595885, happyartmuseum@gmail.com
 
 HAPPY ART MUSEUMⓒEUROCLUB-15.06.2013-18:00
HAPPY ART EUROCLUB-15.06.2013-18.00-KAFKA “DAS SCHLOSS” (1926):PILS DIEVAM UN BIROKRĀTIJAI(filma)-TEOLOĢIJA UN BIROKRĀTIJA (DISKUSIJA)Dags Vidulejsⓒ+37129595885
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/5 ieeja brīva    
 
http://youtu.be/sUNRoleezeU
DAY after RIGA MAYOR ELECTION 2013 trailer: http://youtu.be/sUNRoleezeU COMING SOON FULL HAPPY ART EUROCLUB DISCUSS MATERIAL
every Saturday 18:00
 
HAPPY ART EUROCLUB                                                                   ANALYTICAL      DEBATE                                                            
GALLERIA RIGA,  Dzirnavu 67,  LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5,   HAPPY ART MUSEUM
 
08.06.2013  18.00 
 
PĒCVĒLĒŠANU DIENA          ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ                 DAY AFTER ELECTIONS  
1.D 
DISKUSIJA PAR POLITISKO TAGADNI UN NĀKOTNI                                                      ДИСКУССИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОМ НАСТОЯЩЕМ  И БУДУЩЕМ                          DISCUSSION ON POLITICAL NOW AND FUTURE
Jautājumi: Kā Latvijas politiskā ainava izskatās eiropeiskā un globālā kontekstā? Kā to ietekmēja notikušās pašvaldību vēlēšanas? Kā notikumi attīstīsies turpmāk?.. Diskusijā piedalas politisko partiju vadošie analītiķi.
Вопросы: Как латвийский политический пейзаж выглядит в европейском и глобальном контексте? Как на него повлияли прошедшие муниципальные выборы? Каким будет дальнейшее развитие событий?.. В дискуссии участвуют ведущие партийные аналитики.
Quis: How Latvia’s political landskape looks like in european and global context? Was it influenced by recent municipal elections? Furher political development?.. With participation of leading party analysts.
2. 
REMEMBER AND TUNE (HARMONIZE) – THE 1st OF JUNE
Variācijas par aizvadītās kampaņas un vēlēšanu kultūras tēmām.                                  Вариации на темы минувшей кампании и культуры выборов.                                     Variations on recent campaign and election culture.
 
Tehniskās un mediju iespējas                                           Возможности для СМИ и трансляции 
                                              Technical and media opportunities 
Tiešraide                                                                                                                               Прямая трансляция                                                                                                                Online
http://www.ustream.tv/broadcasterpage/10375337
http://www.ustream.tv/channel/happy-art-museum
Tiek ievietots tiešraides ieraksts                                                                                  Размещение записи прямой трансляции                                                                            Online record  
YouTube   http://youtube.com/user/PinakotekaLatvija        
Facebook   http://www.facebook.com/HappyArtMuseum                                                          5000 friends +50 group members
LinkedIN     http://www.linkedin.com/profile/view?id=132850737&trk=tab_pro                                  1350 friends+50 group members 
Twitter        https://twitter.com/#!/LaimigaMaksla                                                                               3350 followers
Google+     https://plus.google.com/116991804066662697680/posts                                             1800+4200 adresati
Google+     https://plus.google.com/u/0/b/108452226075672915777/108452226075672915777   2530+4930 adresati
foursquare  https://foursquare.com/v/happy-art-museum/4f723bb30039782e9bf4e839                    1000 friends
Draugiem   http://www.draugiem.lv/laimigasmakslasmuzejs                                                               3450 draugi+20 group members
 
Ar eirosveicienu,                  С европриветом,                      Euroyours,  
 
Dags Vidulejs Даг Видулейс Dags Vidulejs  +37129595885, happyartmuseum@gmail.com       Igors Vatoļins Игорь Ватолин Igor Vatolin    +37129642746, vatolin@inbox.lv
 
Happy Art Museum      "EUROCLUB"
KO DOMĀ POLITISKĀS PARTIJĀS IDEOLOGI?
pēc RĪGAS MĒRA VĒLĒŠANĀM 2013
ALEKSANDRS KIRŠTEINS/ NACIONĀLĀ APVIENĪBA
 BORIS CILĒVIČS/ SASKAŅAS CENTRS
MĀRIS PURIŅŠ/ VIENOTĪBA
LATVIJAS POLITISKĀ TAGADNE UN NĀKOTNE
 HAPPY ART EUROCLUB DISKUSIJAS
 
 
Человек и человечество
Posted Yesterday by А.Раппапорт
Сам по себе вопрос об отношении человека и  человечества  довольно парадоксален.  Вспоминается лицемерие советской эпохи, выражавшееся в лозунге «Все человеку, все во имя человека!». Это «все» оборачивалось порой геноцидом.
Но подобное отношение человечества к человеку не исключение.  Самая идея прогресса и гуманизма может быть иллюзорной или  даже лицемерной.
Парадоксальным следствием этого лицемерия можно считать своего рода самоубийство человечества во имя человека в той же степени  что и убийство людей во имя человечества.
В этом контексте вспоминается диалектика господина и раба, развернутся Гегелем в Феноменологии  духа. Раб сильнее господина, потому что может обойтись без господина, а господин не может обойтись без раба. Когда мы читаем лозунг «Все для человека!», то невольно спрашиваем – кто же это такой  столь щедрый к человеку – оказывается что это партия или государство.
Под человеком в этом лозунге подразумевается «народ», которому партия и государство верно служит. Но возможна и диалектическая перестановка мест слагаемых, и оказывается все наоборот. Не партия служит народу, а народ служит партии. Хотя, казалось бы, народ мог бы обойтись и без партии ( впоследствии это было доказано экспериментально). Партия же внушает самой себе, а заодно и народу – что она ему необходима именно в качестве служанки.
Такова диалектика идеологического внушения.
Я вспоминаю это в свете принципа, который мне пришел в голову не так давно, согласно которому архитектура нужна всему человечеству, но не обязательно нужна отдельному человеку. Этот  принцип вдвойне парадоксален как раз потому,  что совмещается в моем сознании с тем, что архитектура идет к идеальной индивидуализации, а не к прогрессу.  Получается, что индивидуализация в архитектуре необходима как раз не индивиду, а человечеству. И индивид в таком случае замыкает на себе этот круг, стремясь не собственному, а к тотальному выживанию.
Стало быть, тоталитаризм и индивидуализм не только противоположны друг другу, но и логически подразумевают необходимость друг друга. И эта двусмысленная мысль оставляет открытым вопрос о добре и зле – сулит ли она гибель индивидууму или тотальному человечеству, или наоборот в ней достигается взаимодействие полюсов, необходимое обоим.
Эта диалектика, на мой взгляд, с необычайной трагической силой воплощена в повести Артура Кестлера «Слепящая тьма», повествующая о кризисе коммунистического самосознания эпохи борьбы Сталина с Троцким и Бухариным.
В наши дни, однако, она приобретает совсем иной оборот в свете социотехнической практики.
Общество, доказавшее себе способность строить технические агрегаты сколь угодно большого масштаба постепенно само себя строит как техническую машину и понемногу превращает человека в этой машине в достаточно слабое звено, заменяя все его производственные функции роботами и оставляя индивидууму функции избирателя власти и потребителя услуг.
Само же общество или социум воплощается в пирамиде власти – то есть в бюрократии, которая, объявляя себя слугой социума, на самом деле полностью его себе подчиняет и, тем самым, «спасает», прежде всего, от  нестабильности случайных эксцессов.  То есть спасает от свободы и произвола индивидуальных инициатив, которые могут оказаться губительными. Но,  ограничивая свободу таким образом, общество подвергает себя риску дефицита конструктивных идей, способных, в случае экстренной необходимости, справиться с управлением социумом.
Выход из этой диалектики кажется возможным, скорее всего, в сфере трансценденции. Необходимо  выйти за рамки масштаба социума, чтобы обрести  точку опоры, которая позволила бы избежать гибельных последствий тотально-индивидуальной дилеммы.
Идеология планового общества строилась  на предположении, что именно плановый характер развития общества обеспечивает его стабильность и защиту от случайности, одновременно открывая творческие  просторы для индивидуальной деятельности.
Позднее эта плановая схема  стала тускнеть. Прежде всего, потому, что тотальные плановые решения оказались недодуманными и не учитывающими некие экологические законы, так что большие планы и программы вели к вымиранию территорий. С другой стороны идеологический контроль, необходимый плановым обществам,  на самом деле закрывал возможности инноваций ( кибернетика, генетика).
Альтернативой и следующим шагом в развитии плановой стратегии  становится сегодня проектирование.  Проектирование расширяет планирование в свете когнитивного рационализма и  новых форм организации  инноваций.  Иными словами проектирование ставит рациональную деятельность и коммуникацию в сфере мышления  над иерархией  управления и  обеспечения стабильности.
Но такова лишь идеология проектирования, практика проектирования сегодня еще не достаточно испытана и не может быть  основой убежденности в возможности существования бесконфликтного проектного социума. Вопрос сегодня, таким образом, упирается в масштабы практического освоения проектной инициативы.
Параллельно с проектированием растет и расширяется идеология и практика технической перестройки социума, все более широкое проникновение в социум технических систем. Отношения проектной программы и программы технического тоталитаризма остаются мало проясненными.
Рационализм технических систем  строится на внедрении  алгоритмов управления, исключающих индивидуальные инновации. Технические системы не обеспечивают трансцендентных механизмов контроля за процессом развития.
Отношения человека и человечества в технических системах  постепенно сужаются до исполнения обязанностей и элиминирования прав, то есть свобод, права же определяются кодификацией всех возможных случаев, из которых невозможно выделить исключительных или сингулярных случаев технического или социального прорыва.
Человек и человечество попадают в новую парадоксальную взаимозависимость, которая чревата  антагонизмом. Человечество и  индивидуальный человек могут стать антагонистами и  автономные структуры социума становятся гарантами выживания человека за счет ограничения его творческих и индивидуальных желаний, целей и способностей.
Иллюзорным трансцендентным выходом из этого ступора становится вера в инопланетян или существ иномирной природы, не нуждающихся в социальном обеспечении и готовых решать проблемы чужого им социума на бескорыстной основе.
Может ли   секта проектировщиков выступить  в качестве таковой внешней инстанции. Или  способен ли социум создать коммуникационные системы, которые оставаясь независимыми от  систем управления обеспечивать нейтральный и  объективный контроль за инновациями.
Этот  вопрос выводит нас к проблеме логической невозможности предвидения. прогнозирования и предсказания, оставляя проектирование во в сласти системного риска ошибок.
С другой стороны, он же ведет к критическому пересмотру возможности сакральных откровений, трансцендентных логике стабильности и, тем не менее, единственных обеспечивающих таковую.
Борьба человечества за выживание превращается в борьбу человечества с человеком, и терпимость к сингулярным преодолениям этого ограниченного пространством и временем противостояния.
Быть может, будет найден путь к обеспечению таких выходов, не разрушающих системное строение социума, а технизация социума  перестанет быть идеологически  и политически значимой.
Одним из направлений такого развития я бы считал изменение отношений между землей и небом.
Иерархия, традиционно устремленная вверх, к небу и космосу  вернулась бы к Земле или возвращалась бы к Земле в циклах вечного возвращения, а сама Земля была бы опознана  в качестве источника перспективных идей и пророчеств,  осмысляющих  состояние мира и перспективы его развития.
Нынешнее безумие финансовой олигархии, во многом повторяющее безумие художественного авангарда и технократическое безумие 20 века может уйти в прошлое как инфантильная ошибка недостаточно зрелого когнитивного  состояния человечества и эта опасная борьба человека с человечеством отойдет в область трагической мифологии.
HAPPY ART MUSEUM EUROCLUB           
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM    
 
22.12.2012  18.00 
КОНЕЦ СВЕТА И СПАСЕНИЕ ПО ТАРКОВСКОМУ
 
VAKARA KĀTĪBA-ПОВЕСТКА-AGENDA 
1. 
KINO TRANSCENDENTĀLA TARKOVSKА ATBILDЕ RAPPAPORTAM 
ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ПРИРОДА КИНО. ОТВЕТ ТАРКОВСКОГО РАППАПОРТУ 
TRANSCENDIC NATURE OF CINEMA. TARKOVSKY'S ANSWER TO RAPPAPORT 
 
Turpinot arhitektūras un mākslas teoretiķa Aleksandra Rappaporta uzsākto diskusiju par kino un arhitektūru, kinozinātniece Anita Uzulniece stādīs priekšā kinorežijas meistara Andreja Tarkovska viedokli par kinomākslas nozīmi. Fragmenti no Andreja Tarkovska filmām "Spodulis", "Nostalģija", "Upurēšana". Diskusija.  
 
В продолжение дискуссии о кино и архитектуре, начатой теоретиком архитектуры и искусства Александром Раппапортом, киновед Анита Узулниеце представит взгляды на назначение киноискусства мастера кинорежиссуры Андрея Тарковского. Фрагменты из фильмов Андрея Тарковского "Зеркало", "Ностальгия", "Жертвоприношение". Дискуссия.  
 
2. 
PASAULES GALS UN IZGLĀŠANĀ PĒC TARKOVSKA  
КОНЕЦ СВЕТА И СПАСЕНИЕ ПО ТАРКОВСКОМУ   
END OF THE WORLD AND SALVATION ACCORDING TARKOVSKY 
 
Diskusija par attiecīgām Andreja Tarkovska filmām un tekstiem ("Vārds par Apokalipsi", 1984).     
 
Дискуссия на полях соответcтвующих фильмов и текстов Андрея Тарковского ("Слово об Апокалипсисе", 1984). 
 
Ar eirosveicienu-С европриветом-Euroyours,  
 
Igors Vatoļins 
Игорь Ватолин +37129642746, vatolin@inbox.lv
Igor Vatolin 
 
Dags Vidulejs 
Даг Видулейс +37129595885, happyartmuseum@gmail.com
Dags Vidulejs  
       
 
KINO ZINĀTNIECES Anitas UZULNIECES KOMENTARI PAR TARKOVSKI & VENĒCIJAS KINOFESTIVĀLU
Cinema historian Anita Uzulniece COMMENTS about Tarkovsky and Venice Film Festival
Наблюдения кино историка Анита Узулниеце.  Фильмы Тарковского. Венецианский кинофестиваль.
 
HAPPY ART MUSEUM EUROCLUB @GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LEVEL 5
every saturday18:00free entree
END OF THE WORLD AND SALVATION ACCORDING TARKOVSKY 22.12.2012  18.00 http://on.fb.me/WDwAsi
 
HAPPY ART MUSEUM EUROCLUB @GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS 5  ieeja brīva  
22.12.2012  18.00     PASAULES GALS UN IZGLĀŠANĀ PĒC TARKOVSKA
KINO ZINĀTNIECE Anita UZULNIECE PAR TARKOVSKI & VENĒCIJAS KINOFESTIVĀLU
END OF THE WORLD AND SALVATION ACCORDING TARKOVSKY
http://on.fb.me/WDwAsi
VAKARA KĀTĪBA
1.KINO TRANSCENDENTĀLA TARKOVSKА ATBILDЕ RAPPAPORTAM  
TRANSCENDIC NATURE OF CINEMA. TARKOVSKY'S ANSWER TO RAPPAPORT 
Turpinot arhitektūras un mākslas teoretiķa Aleksandra Rappaporta uzsākto diskusiju par kino un arhitektūru, kinozinātniece Anita Uzulniece stādīs priekšā kinorežijas meistara Andreja Tarkovska viedokli par kinomākslas nozīmi. Fragmenti no Andreja Tarkovska filmām "Spodulis", "Nostalģija", "Upurēšana". Diskusija.   
2.PASAULES GALS UN IZGLĀŠANĀs PĒC TARKOVSKA     
END OF THE WORLD AND SALVATION ACCORDING TARKOVSKY 
Diskusija par attiecīgām Andreja Tarkovska filmām un tekstiem ("Vārds par Apokalipsi", 1984).     
Ar eirosveicienu-С европриветом-Euroyours,  
Igors Vatoļins +37129642746, vatolin@inbox.lv
Dags Vidulejs +37129595885, happyartmuseum@gmail.com      
 
KINO ZINĀTNIECES Anitas UZULNIECES KOMENTARI PAR TARKOVSKI ANO VENĒCIJAS KINOFESTIVĀLU
Cinema historian Anita Uzulniece COMMENTS about Tarkovsky and Venice Film Festival
Наблюдения кино историка Анита Узулниеце.  Фильмы Тарковского. Венецианский кинофестиваль.
 
ТЕЗИСЫ АЛЕКСАНДРА РАППАПОРТА высказанные в "Happy Art Museum" субботнем евроклубе АРХИТЕКТУРА И КИНО 1. Кино -- это коллективный сон пролетариата. А я, признаться, не люблю пролетариат. Если архитектура -- искусство тоталитарных обществ древности, то кино -- искусство тоталитарного общества XX века, подавляющее свободу и волю зрителя. Зритель в кино -- безвольный неподвижный созерцатель чужой жизни. Это инобытие дается ему в категориях ада, фильмы-катастрофы, или рая, представленного сладкой голливудской сказкой с хэппи-эндом. Промежуточные формы являются исключением. 2. Специфика кино связана с устройством кинокамеры. Если до 1930-х камера была статичной и стояла на треноге, а зритель наблюдая за мельканием на экране все же чувствовал себя как в театре, где все воспринимается с одной точки зрения. Потом камера начала двигаться, а зритель в темном зале так и остался неподвижным. То, что он при этом переживает, обычно называют эффектом присутствия, а по-моему эти переживания правильнее называть эффектом отсутствия. Поскольку визуальные впечатления покупаются ценой отсутствия в подлинной жизни. Иными словами, зритель в кинотеатре -- это мертвец, труп. Когда душа, лишенная воли и мотивации, созерцает жизнь из бесконечного трансцендентного пространства. Кинематограф -- это чужая жизнь, увиденная через маленькое окошко тюремной камеры. Правда это не старая, статичная, а крайне подвижная тюрьма -- наплывающая на красоток, животных и растения, опускающаяся на дно, летающая по воздуху. 3. Если моему отцу в первой половине ХХ века обработка массы людей кинематографом казалась сильнейшим средством пропаганды активного отношения к жизни, то позднее кино превратилось в средство душевной санобработки масс населения, приучением их к эффекту отсутствия, который из кинематографа перекочевал в социум. Когда люди на улице или в трамвае спокойно наблюдают, как насильник напал на девушку, и не вмешиваются, то это и есть результат киновоспитания. Мы только видим... А где наши руки, ноги, задница? Люди, воспитанные киноатмосферой отсутствия, могут наблюдать за происходящим, но ничего не смогут сделать. Они срослись со стулом, со своими кабинетами! Вот это я и зназываю знаменем пролетариата, который, отбросив спецовку и отбойный молоток, теперь, надев рубашку и галстук, сидит в конторе -- экзистенциально отсутствует в присутственных местах. 4. Наблюдаемый эффект социального отстуствия корреспондирует с онтологической категорией пространства. В архитектуре эта категория стала существенной в то время, когда лидеры архитектурного функционализма стали строить жизнь для населения. Стали проектировать не виды квартир, а образы жизни. Заметьте сходство слов и смыслов: проектирует и проецирует. Архитектор проектирует жизнь на белом листе бумаге, а режиссер проецирует жизнь на экран при помощи кинопроектора. Для проектирования пространство должно быть пустым как чистый лист бумаги. Для проекции фильма нужен белый экран. Если он несет какой-то рисунок, то из-за наложения мы ничего не увидим. Получится то, что в архитектуре называется средой -- совмещение в одном пространстве пластов, порожденных в разное время. Среда -- это наложение всяких и разных следов. Это палимпсест, несущий следы разных текстов, разных эпох. Моя преступная мысль состоит в том, что высочайшая категория эстетического созерцания, присуствующая в кинематографии и архитектуре ХХ века, -- конструирование жизни для людей и за людей с помощью проекта-проекции, рожденных в сознании автора, архитектора или режиссера. 5. Сегодня архитекторы и хотели бы продолжать проектировать жизнь, но не умеют. А кино вошло в следующую фазу -- сериалы. Кино, которое длится всю жизнь. Вы начинаете смотреть это кино в детстве, а перед смертью видите 7 899-ю серию фильма, с которым/в котором прожили целую жизнь. Выход -- проблематизация теперешней массовой жизни. Уповая на Господа Бога. В качестве своего пророка он может избрать любого из нас. Выход часто осуществляется за счет эксцессов ситуации. Эсцессивное потребление кинозрелищ на каком-то этапе становится саморазрушительным. Как в случае телесериалов. Саморазрушительной становится бюрократия и накопление богатств. И процесс разрушения больших тоталитарных систем и формулировка технических средств выхода из ситуации идут по меньшей мере параллельно, иногда пересекаясь. 5. Все идеологи кинематографа рассматривали зрителя как независимую свободную фигуру. Все архитекторы думали, что в спроектированных ими массовых городах будут жить свободные независимые личности. И, возвращаясь после работы в свои типовые квартиры, они будут решать мировые проблемы и переживать шекспировакие драмы... На деле так не получается. Почему кинематограф убивает в личности индивидуальность в большей степени, чем ее возбуждает? На этот вопрос я отвечаю: за счет онтологии неподвижности. В кресле. Вы ссылаетесь на сознание, а я утверждаю: тело тоже играет роль. Если вы остаетесь неподвижны, когда у вас на глазах убивают ребенка, то это необратимый процесс. Что бы вы там ни думали. Суть проблематики, о которой я говорю, это соотношение свободы с обреченностью. Я утверждаю, что на протяжении ХХ века мера свободы уменьшается, а обреченности увеличивается. В массовом проектировании и массовом зрелище. 6. Я не отрицаю возможность духовного движения, а как раз считаю, что духовное движение и физическое -- это не трансцендентные друг другу вещи, а постоянно перетекающие друг в друга. Об этом писал философ Маршал Маклюэн, обсуждавший соотншение книги и телевидения. Результатом христианства и абсолютизации идеи человеческой свободы, достигнутой в Просвещении, произошел разры тела и души, на чем основана культурная традиция Ренессанса и Нового времени. Это очень почтенная традиция, которая уже полвека как демонстрирует свою ограниченность. Но, конечно, можно продолжать верить в умного кинозрителя. 
GALLERIA RIGA и Happy Art Museum предлагает: “Критическая температура”. 10.08.2012-08.09.2012
Выставка 50 картин Илзэ Яунберга
https://www.facebook.com/events/330462470378580/
 
Anastasiya Krizwanovskaya (Сорбон) спец. для Happy Art Museum 
 
После длинного ряда экспозиций в Италии, Илзе Яунберга, молодой латвийский художник и график, наконец-то  представляет свое творчество в Риге. Выставленная в HAPPY ART MUSEUM коллекция под названием "Kritiskā temperatūra" включает в себя собрание работ с 2006 по 2012. 
На главной картине выставки Илзе Яунберга снова в контексте Венецианского карнавала смешала таинственные маски и гримасы, животных и людей, вырванных из толпы, их агрессивные улыбки и зловещий взгляды.  В этом праздничном шествии также участвуют борцы против международного соглашения Акта в маске из фильма  "V for Vendetta", главное лицо венецианского карнавала принц Морис Агосто Дураццо и знаменитая кукольная поп-голова, присутствующая почти во всех работах художника. Двигаясь хаотично, словно молекулы Броуновского движения, они набирают скорость и напряжение, превращая композицию полотна в раскаленный поток впечатлений и эмоций, вот-вот готовый перейти в пар. Это состояние Илзе Яунберга называем "критической температурой".
Тема Венецианского карнавала выбрана не случайно. "Меня всегда привлекала архаичная  чепуха"- говорит Илзе Яунберга. "Carneval",  дословно "избавление от мяса, плоти", это праздник перед католическим постом, вошедший в христианскую религию благодаря древней римской традиции. После нескольких лет прибытия в Венеции это действо стало для художника одним из главных источников вдохновения. Впечатления от современного венецианского карнавала она использует, чтобы передать языческую агрессию и дикость праздника. 
В большой части запечатленных  сцен Илзе Яунберга участвовала сама. Кукольная голова идеальной формы с выразительными чертами лица является не только олицетворением штампа "попсовой" привлекательности, но также представляет Альтер эго артиста, незаметно следящего за происходящим на полотне. 
Её творческий процесс  основывается только на  художественном чутье и интуиции. Таинственным и даже мистическим настроение пропитаны ее работы, несмотря на их социальный сюжет. Хаотично, по всей картине распределены свет и тени. Полупрозрачные контуры персонажей буквально наложены друг на друга. Циркулярные композиции, где объекты вне правил перспективы движутся по кругу неопределенного пространства, напоминают колдовской ритуал. 
Работы, насыщенные различной символикой, напротив сдержанны в своей цветовой гамме. Вдохновленная венецианской школой живописи, в своих картинах Илзе  Яунберга сохраняет выразительность теплых красок, но при этом значительно сокращает их количество.  В ее практически монохромных работах доминируют оттенки красного и желто-коричневого. От таких горящих цветов, по словам художника, " можно согреться".
Творчество для Илзе Яунберги это один из способов начать диалог со зрителем. Тонко и шутливо в своих картинах она преподносит протест против ограничения личностной свободы, принуждения и деспотизма. Ее работы обращаются как к внутренним проблемам и сомнениям индивидуума, так и к проблемам общества в целом. Выражая свою точку зрения, она провоцирует зрителя на внутреннюю реакцию, призывает к умственной и гражданской активности. Своё критическое суждение Илзе Яунберга приглашает высказать каждого посетителя выставки “Kritiskā temperatūra”.
HAPPY ART EUROCLUB           
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM    
 
PRIECĪGĀS LIELDIENAS!                  СВЕТЛОЙ ПАСХИ!                  HAPPY EASTER! 
 
VAKARA KĀRTĪBA
ПОВЕСТКА 
AGENDA 
 
23.03.2013    18.00 
 
1.
KĀRĻA JOHANSONA UN PLANĒTAS PĻUKS PIRMATKLĀJĒJA VJAČESLAVA KOLEIČUKA ĀBECE 
АЗБУКА ВЯЧЕСЛАВА КОЛЕЙЧУКА -- ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ КАРЛА ИОГАНСОНА И ПЛАНЕТЫ ПЛЮК 
ABC OF VYACHESLAV KOLEICHUK, WHO DISCOVERED KARL IOGANSON AND PLANET PLUK 
 
Slavenais mākslinieks-dizaineris no Krievijas ir pazīstams ar saviem optiskiem un kinētiskiem objektiem, EKSPO izstāžu paviljonu noformējumu un pētījumiem tehniskās estētikas jomā. Latvijai vajadzētu būt viņam pateicīgai par pašsprieguma konstrukciju (tensegrity) izgudrotāja, latviešu strēlnieka Kārļa Johansona atklāšanu, kas par trīsdesmit gadiem apsteidza ASV koleģusi. Spilgta epizode meistara  radošājā biogrāfijā ir gravicappas, transkļukatora un citu kulta fimas "Kin-dza-dza" (1986.) priekšmetu radīšana.             
 
Знаменитый российский художник-дизайнер знаменит своими оптико-кинетическими объектами, оформлением павильонов на выставках ЭКСПО и исследованиями в области технической эстетики. Латвия должна быть ему благодарна за открытие творца самонапряженных (tensegrity) конструкций, латышского стрелка Карла Иогансона, на тридцать лет опередившего американских коллег. Яркий эпизод в творческой биографии мастера -- изобретение гравицаппы, трансклюкатора и других аксессуаров культового фильма "Кин-дза-дза" (1986).   
 
2. 
V.Koleičuka vdeomateriāli. Fimas "Kin-dza-dza" (1986.) fragmenti. 
Видеоматериалы В.Колейчука. Фрагменты из фильма "Кин-дза-дза" (1986).   
V.Koleichuk's videos. "Kin-dza-dza"(1986) movie fragments.       
 
Ar eirosveicienu,
С европриветом, 
Euroyours,  
 
Igors Vatoļins 
Игорь Ватолин +37129642746, vatolin@inbox.lv
Igor Vatolin 
 
HAPPY ART MUSEUM un Skrivanek Baltic apbalvo Latvijas radošākos skolēnus. Mēs aicinam ikvienu novērtēt Latvijas radošāko skolēnu radītos mākslas darbus, kas sākot no 14. janvāra būs apskatāmi izstāžu zālē „Happy Art Museum” Galerijā Rīga, Dzirnavu ielā 67. Izstādē pārstāvēti 7-18 gadu veci jaunie mākslinieki no visas Latvijas, kuri iesūtījuši savus darbus konkursā „Valodas eksplozija”. Ieeja izstādē ir bez maksas.
Jau ziņots, ka rudenī izstāžu zālē „HAPPY ART MUSEUM” izsludināja mākslas darbu konkursu Latvijas mākslas skolu un interešu izglītības iestāžu audzēkņiem „Valodas eksplozija”. Ikviens mākslas skolu un interešu izglītības iestāžu audzēknis tika aicināts piedalīties konkursā, piedāvāt savu radošo skatījumu jēdzienam „valoda” un interpretēt valodu mākslā jebkurā mākslas tehnikā, žanrā un formā. Konkurss ieguva milzu atsaucību mazo mākslinieku vidū, un saņemti vairāk kā 200 individuāli darbi dažādās tehnikās, no keramikas izstrādājumiem līdz pat digitālām vizualizācijām. 
Pirmdien, 16. janvārī plkst.16:00 izstāžu zālē „Happy Art Museum” notiks konkursa uzvarētāju apbalvošana, uz ko aicināti ierasties visi konkursa dalībnieki, kā arī viņu atbalstītāji un mediju pārstāvji. Konkursa uzvarētāji saņems vairākas vērtīgas balvas, to skaitā dāvanu karti 209 latu vērtībā svešvalodu apmācībām no „Skrivanek Baltic” un kruīza ceļojumu no „Tallink”.
Iesniegtos darbus divās vecuma grupās – vecumā no 7 līdz 14 gadiem un vecumā no 15 līdz 18 gadiem - pēdējo nedēļu laikā rūpīgi izvērtēja konkursa rīkotāji un atbalstītāji – „Skrivanek Baltic”, „Tallink”, grāmatnīca „Globuss”, „Fotoakadēmija” un mākslas preču e-veikals „Gleznot.lv”.
Konkursa uzvarētājs saņems galveno balvu - e-mācību programmu 209 latu vērtībā vienai no izvēlētajām svešvalodām gada garumā – britu angļu valoda; amerikāņu angļu valoda; vācu valoda; franču valoda; spāņu valoda; itāliešu valoda; nīderlandiešu valoda; lietišķā angļu valoda. Savukārt konkursa atbalstītāji ir sarūpējuši vairākas simpātiju balvas interesantāko un savdabīgāko darbu autoriem. Divas simpātiju balvas autoriem pasniegs „Tallink” – vienam dalībniekam katrā konkursa vecuma grupā būs iespēja bezmaksas doties jūras ceļojumā Rīga – Stokholma – Rīga pavasara skolēnu brīvdienu laikā, kad Baltijas jūrā uz Tallink kuģiem būs kārtējie svētki „Bērni Bērniem”; kā arī katrs balvas ieguvējs iegūs iespēju vadīt zīmēšanas meistarklasi citiem bērniem uz kruīzu kuģa jūras ceļojuma laikā; grāmatnīca „Globuss”; dāvanu karte 150 latu vērtībā konkursa dalībnieku vecuma grupai no 15 līdz 18 gadiem foto kursu apmeklēšanai no „FotoAkadēmijas” un dāvanu karte 50 latu vērtībā pirkumiem portālā www.gleznot.lv no mākslas preču e-veikala „Gleznot.lv”. 
Ja uzvarētāji nevarēs ierasties uz apbalvošanu, tad balvas tiks nosūtītas viņiem pa pastu.
                   From November 12 to November 30, 
 Exhibition Hall "HAPPY ART MUSEUM" offers:
 
Latvian Art classic JURIS DIMITERS new expo specially for You 12.11.2012-30.11.2012
21Masterpieces From The National Gallery  (London). Art From Riga
THIS IS NOT banana 
THIS IS NOT A PIPE
 
@Entertainment and shopping center "Galleria Riga"  Dzirnavu Street 67.5 level 12:00 to 21:00 free entree seven days a week
Dags Vidulejs+371 29595885 +371 29177748  happyartmuseum@gmail.com   http://www.happyartmuseum.co 
Juris Dimiters – viens no ievērojamākiem mūsdienu plakātistiem, scenogrāfs, grafiķis, gleznotājs, mākslinieku Skulmju dinastijas pārstāvis. 1987. gadā J. Dimiters tika iekļauts 60 pasaules labāko plakātistu skatē Parīzē. Izstādē pārstāvēti  šodienas speciāli taisīti darbi izstādei "Galleria Riga". Izstāde būs interesanta plašai auditorijai, gan tiem, kas jau sen seko J.Dimitera daiļradei, gan jauniešu paaudzei un jauno mākslinieku ģildei, kam varētu būt saistoša skaidrā mākslinieciskā valoda, ideju daudzveidība, paradoksāls kokteilis. J. Dimitera gleznu kolekcija ir kultūras lapaspuse ar jaunu universālu, vispārsaprotamu sociālu komunikāciju, kas ir pretmets apstulbinošās masu reklāmas propagandas monopolam. Viena no svarīgākajām mākslinieka vērtībām ir māka postmodernā manierē saistīt savā starpā dažādus laikmetus un stilus, caur to rodot paradoksālu humoru un jaunu, sev raksturīgu dimensiju. Tieši tas, ka mākslinieks atrod pavedienus, kuri sasaista mūsu pagātni ar tagadni un nākotni, padara šos darbus saprotamus ikvienam.
 
            „Tagadējā pārblīvētajā informatīvajā telpā mākslai ir maza rezonanse... Autoritārā sistēmā ir problēmas ar skaļu un publisku viedokļu paušanu, bet demokrātiskajās sistēmās vispārējā informatīvajā troksn Tevi vienkārši nedzird.”Nopietni runājot, humors nozīmē garīgu uzvaru pār savu laiku, apkārtni, ideoloģiju, pasaules uzskatu. Mums tas bija jau gēnos kā viena no gadsimtos izstrādātām pasīvās pretošanās formām. Mans ideāls ― personība, neatkarīgs intelektuālis, kas par visu šaubās un stāv pāri visu sabiedrisko grupu un klanu interesēm. Pašreizējā masu kultūra, kas manipulē ar labsajūtām un instinktiem šodienas garīgā vakuumā, iedarbojoties uz cilvēka zemapziņu, padara tos par patērētājiem ― muļķiem. Stulbums ― tas vairs nav prāta trūkums, tā ir īpaša kultūra, kas tiek datorizēti kultivēta. Ir divi paņēmieni, kā iznīcināt kultūraugus: vai nu izraut ar visu sakni (tas neizdevās!), vai arī iesēt nezāles (tas izdosies).
 
    Mūsdienu politika ir ekonomisko interešu diktēta. Demokrātija ir tas juridiskais instrumentārijs, kas šīs ekonomiskās intereses padara institucionālas, tā sakot, legalizē. To tad arī eksportē un importē, jo mūsdienu demokrātija jau palīdz savam politekonomiskajam jumtam nest pasakainu peļņu. Oficiāls koruptīvs mehānisms. Sapņi ir beigušies. Sapņojot par brīvību un demokrātiju, mēs aizmirsām, ka brīvi un neatkarīgi būsim ne tikai mēs — kuslie intelektuāļi —, bet arī izmanīgie nelieši, avantūristi, cilvēki ar novirzēm.  Dzeltenā prese ir vienīgais objektīvais un apolitiskais ziņu avots, kas jālasa. Patiesībā tie ir zinātniski pētnieciski izdevumi, kas atspoguļo parazītu dzīvi. Ja, piemēram, šobrīd būtu Robespjēra laiki, tad, lai zinātu, kam cirst galvas, viņš noteikti tos abonētu. Pasaule kļuvusi perversa, jo bagātie ir palaisti savvaļā. To, kas iekodies hamburgerā, ar skābputru vairs neiekārdināsi. Neoliberāļi argumentē, ka valstis, kurās ir makdonaldi, nekaro savā starpā. Patiešām, tas, kas notiek šobrīd, ir miera cīņa. Nekādas visaptverošas, ārējas brīvības nav. Ir ceļš pa apli, un ir lielāks vai mazāks aplis lielāka vai mazāka cietuma pagalmā. Vienas važas tiek lepni nomestas, citas tu pats palīdzi sev aplikt. Bet šī bilde nav tik drūma, kā es to uzmālēju, jo ārējā brīvība tomēr neieņem tik nozīmīgu vietu cilvēka dzīvē, kādu mēs tai savos sapņos izauklējām. Ir pierādīts, ka jebkurā iekārtā, pat vistotalitārākajā režīmā, deviņdesmit procenti visu sabiedrības, tātad cilvēka, funkciju paliek brīvi, tikai tās jāmāk izmantot tajā pašā mūžīgajā ceļā uz brīvību, cīņā par lielāko apli.
 
    Juris Dimiters is an outstanding artist of our time, a stage designer, a graphical poster artist, a representative of the Skulme dynasty of artists. In 1987 J. Dimiters was one of the 60 world best poster artists whose works were selected for the exhibition in Paris. 
    One of the most important values of his art is his skill in combining, in the manner of Post-modernism, various epochs and styles as well as political formations, thus conveying the presence of paradox and humour and discovering a new dimension for himself. The artist finds the very threads that link our past with our present and future, something that render J. Dimiters’s works accessible for all. 
     One of the leading themes in the collection of J. Dimiters’s  creative work is a ''love paintings''. The present exhibition offers J. Dimiters’s paintings created from from the last exhibition in Happy Art Museum to the present day, the principal themes being love, art history,  Michel Foucault's treatise on Rene Magritte pipe and social relations in the modern world.
 
 
Noslēdzot izstādi "Radošā darbnīca", organizācija “Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām biedrība MOTUS VITA” un mākslas galerija „Happy Art Museum” aicina uz diskusiju par mākslas terapijas nozīmi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
[pastedGraphic.pdf]
Diskusijā aicinām piedalīties interesentus un labas gribas cilvēkus!
 
Diskusija notiks š.g. 1. novembrī plkst. 17.00 tirdzniecības centra „Galleria Riga” (Dzirnavu iela 76, Rīga)  5. stāvā mākslas galerijas „Happy Art Museum” telpās.

Diskusijā „Mākslas terapija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” piedalās:

1. Rehabilitācijas ārste Jūlija Čerešņeva - "Mākslas terapija un tās nozīme rehabilitācijā".
2. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neiroloģe Maruta Naudiņa - “Mākslas terapijas nozīme  neiromuskulāro slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošanā”.
3. Biedrības “Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām biedrība MOTUS VITA” projekta brīvprātīgo darba koordinātore Santa Dzene - “Mākslas terapijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām projekta izvērtējums un rezultāti”. 
 
 
Закрытие выставки обсуждением- дискуссией. Выставка проходит с 15.10.2012. - 01.11.2012 в торгово развлекательном центре «Галерея Рига» - улица Дзирнаву, 67, 5–й уровень галерея HAPPY ARRT MUSEUM с 12 до 21 часов без выходных.
Арт- терапия – реабилитационная технология, основанная на использовании средств изобразительного искусства. Арт- терапия это не только лечение в прямом смысле слова, это радость творчества, общения. Радость, которая дает силу жить и действовать тем, кто обделен здоровьем.
Основные принципы построения арт- терапии: доступность и постепенное усложнение заданий, учет индивидуальных медико-психологических показаний.
изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов;
продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для оценки состояния, проведения соответствующих исследований;
арт-терапия является средством свободного самовыражения, предполагает атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека;
арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию;
арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной потребности в самоактуализации – раскрытии широкого спектра возможностей человека и утверждения им своего индивидуально неповторимого способа бытия в мире.
Это и лечение и одновременно радость творчества, общения. То, что помогает людям, обделенным здоровьем, чувствовать себя интересными и нужными окружающим. Благодаря участию врачей, занятия помогают инвалидам развивать моторику рук, тормозят развитие болезни. 
Яркие, сочные акварели, роспись по шелку, по стеклу, изделия из кожи, многочисленные вазочки, украшенные в стиле де купаж, — все это буквально излучает благотворную энергию. Наверное, потому, что авторы буквально жили своими произведениями. Некоторые работы можно и приобрести за пожертвования, тем самым поддержав авторов работ и организацию дальнейших мероприятий по проекту.
"Арт-терапия для людей с ограничениями в движении" выставка картин и разнообразных творческих работ, выполненных участниками общества Motus Vita.
16.03.2013   18.00  HAPPY ART EUROCLUB           
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM hall    
 
AGENDA -VAKARA KĀRTĪBA-ПОВЕСТКА
1.
CONFESSION OF CURATOR IN ARCHITECTURE. VLADIMIR BELOGOLOVSKY (NEW YORK)
ARHITEKTŪRAS KURATORA GRĒKSŪDZE. VLADIMIRS BELOGOLOVSKIS (ŅUJORKA)
ИСПОВЕДЬ АРХИТЕКТУРНОГО КУРАТОРА. ВЛАДИМИР БЕЛОГОЛОВСКИЙ  (НЬЮ-ЙОРК)
http://www.draugiem.lv/ev/18419087/  
http://www.draugiem.lv/ev/18419087/gallery/?aid=45943725
https://www.facebook.com/events/468213363250881/?context=create#
 
satiec ŅUJORKAS MĀKSLAS KURATORU V.Belogolovski
Meet the New York art curator V.Belogolovski
2. 
Movies about architecture.
Filmas par arhitektūru.
Фильмы об архитектуре. 
 
 
 VLADIMIR BELOGOLOVSKY. Vladimir Belogolovskis studied, lives and works in New York. He is an architect, architectural theorist, curator, unincorporated associations "Intercontinental Curatorial Project" founder.
Dear colleagues, HAPPY Art Museum and Galleria Riga friends are invited, and the entrance to the gallery exhibitions as well as a free events.
 
Belogolovskis written more than 150 articles in specialized art editions in the U.S., Russia and Europe: Harvard Design Magazine USA, Design Intelligence USA,
 
New York Arts Magazine (USA), Crit Journal (USA), Novoye Russkoye Slovo (USA), SPEECH (Germany), Metamorphosis (Italy), Arquitectos de Madrid (Spain), ELLE Magazine (Russian edition), Interni Magazine (Russian edition), TATLIN 9Russia), Kommersant (Russia), Vedomosti (Russia), Architekturny Vestnik (Russia), Around the World Magazine (Russia), ARX (Russia), Novy Mir (Russia), Project Classica (Russia), Project International (Russia), Project Russia (Russia), Made in Future (Russia) Contemporary Home (Russia).
 
Vladimir Belogolovsky is the founder of New York-based Intercontinental Curatorial Project, which focuses on organizing, curating, and designing architectural exhibitions worldwide. Trained as an architect at Cooper Union in New York, he has published over 150 articles in American, European, and Russian publications, as well as several books including Felix Novikov for the series Masters of Soviet Architecture, GreenHouse on leading sustainable projects, and Soviet Modernism: 1955-1985, which was coauthored with architect Felix Novikov. 
 
 
Belogolovsky is the American correspondent for the Russian architectural journal TATLIN. Since 2007, he has been professor, and since 2010, a corresponding member, at the Moscow branch of the International Academy of Architecture. He has curated a number of exhibitions, including the foreign section of the Russian Pavilion at the 11th Architecture Venice Biennale, a retrospective of the work of Ángel Fernández Alba at the Royal Botanical Gardens in Madrid, Spain, and the GreenHouse exhibition at the Manezh Central Exhibition Hall at Moscow’s Zodchestvo-2009 International Architectural Festival that traveled to Latvia, Australia, and New Zealand in 2011. He has presented leading Russian architects at the Center for Architecture in New York and has given lectures at universities and architectural centers in Australia, China, Hong Kong, Latvia, Malaysia, New Zealand, Spain, Russia, and the United States. He is currently working on a book, Harry Seidler: The Art of Collaboration (Rizzoli with Massimo Vignelli) to be released in 2014, and is curating a Harry Seidler traveling exhibition to go to Tallinn, Riga, Paris, Houston, North Carolina, Winnipeg, and Sydney from 2012 to 2014.
 
VLADIMIRS BELOGOLOVSKIS (Владимир Белоголовский; Vladimir Belogolovsky). Vladimirs Belogolovskis mācījies, dzīvo un strādā Ņujorkā, ASV. Viņš ir arhitekts, arhitektūras teorētiķis, izstāžu kurators, neatkarīgas apvienības „Intercontinental Curatorial Project” dibinātājs, vairāk nekā 150 rakstu autors specializētajos mākslas izdevumos ASV, Krievijā un Eiropā.
Cienījamie kolēģi, GALLERIA RIGA un "Laimīgās Mākslas Muzeja"-Happy Art Museum draugi!
Aicināti, galerijā Ieeja gan uz izstādēm gan arī uz pasākumiem brīva.
 
Euroyours, Ar eirosveicienu, С европриветом,  
https://www.facebook.com/groups/HappyArtEUROCLUB/
Dags Vidulejs   ©+37129595885, happyartmuseum@gmail.com ©Даг Видулейс
Игорь Ватолин ©+37129642746, vatolin@inbox.lv ©Igors Vatoļins
http://www.happyartmuseum.co
http://www.facebook.com/HappyArtmuseum
http://www.draugiem.lv/laimigasmakslasmuzejs
https://twitter.com/LaimigaMaksla
http://youtube.com/user/PinakotekaLatvija
https://plus.google.com/u/0/116991804066662697680/posts
Juris Dimiters’s
Retrospective Exhibition of Posters
 
From a Union to a Union
 
 
Juris Dimiters is an outstanding poster artist of our time, a stage designer, a graphical artist, a representative of the Skulme dynasty of artists. In 1987 J. Dimiters was one of the 60 world best poster artists whose works were selected for the exhibition in Paris.
J. Dimiters’s posters have always bespoken his active stand for the individual’s rights of free and creative expression of one’s world outlook. One of the leading themes in J. Dimiters’s creative work, along with witty posters for the theatre, is the sharp social and political poster. The present exhibition offers J. Dimiters’s posters created from the 1970s to the present day, the principal themes being power, politics, democracy, ecology and social relations in the modern world.
One of the most important values of his art is his skill in combining, in the manner of Post-modernism, various epochs and styles as well as political formations, thus conveying the presence of paradox and humour and discovering a new dimension for himself. The artist finds the very threads that link our past with our present and future, something that render J. Dimiters’s works accessible for all.
The collection of J. Dimiters’s posters is a cultural phenomenon with a new universal socially communicative function in a contrast to the stupefying propaganda of mass advertising.
The exhibition is open for visitors till September.
HAPPY ART MUSEUM EUROCLUB EXTRA           
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM
 VLADIMIR KNYAGININ (SAINT PETERSBURG, RUSSIA) 
«SMART CITY: REQUEST OF MILLENIALS (GENERATION Y) -- SPACE TO LIVE,  WAY  TO WORK»
 
11.03.2013  15.00 
 
PUBLISKĀ LEKCIJA                ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ                   PUBLIC LECTURE 
 
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 
«УМНЫЙ ГОРОД: ЗАПРОС ПОКОЛЕНИЯ МИЛЛЕНИАЛС (GENERATION Y) -- ГДЕ ЖИТЬ И КАК РАБОТАТЬ»
 
VLADIMIRS KŅAGIŅINS (SANKTPĒTERBURGA)
«GUDRĀ PILSĒTA: MILLENIALS PAAUDZE (GENERATION Y) -- KUR DZĪVOT UN KĀ STRĀDĀT»
 
Happy Art MUSEUM EUROCLUB           
Dzirnavu67LEVEL5
 VLADIMIR KNYAGININ SAINT PETERSBURG 
SMART CITY:REQUEST OF MILLENIALS GENERATION Y-SPACEtoLIVE, WAYtoWORK
 
Один из ведущих интеллектуалов России, член экспертных советов при Правительстве РФ и Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике, директор российской фабрики мысли (think tank) -- Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»», специализирующегося на исследованиях и разработках в области стратегического планирования и управления развитием крупных экономических единиц, таких как регион, агломерация, город, отрасль (на уровне страны, региона, города) поделится своим видением перспектив современного города и его населения. 
 
По мнению В.Княгинина, одна из самых значимых тенденций для развития городов -- поколенческий сдвиг, выводящий на рынки новые поколения потребителей, для которых характерна мобильность, затрагивающая многие аспекты. Что требует значительных изменений от городов, настройки экономики и городского пространства под требования нового поколения. Приспосабливаясь к приходу новых поколений, города должны трансформироваться по трем направлениям. Во-первых, изменить свою пространственную организацию, дизайн городских пространств. Во-вторых, обрести архитектуру, связывающую «умные» вещи. В-третьих, города больше не должны потреблять так много ресурсов (энергии), как сейчас, что требует внедрения энергосберегающих технологий.
 
Ставка должна быть сделана не на отрасли, сектора или отдельные предприятия, а на реформирование городов. В условиях перехода к «умным» вещам и интеллектуальным системам, построенным по принципу «система в системе», нужна принципиально иная, чем существовавшая в индустриальную эпоху, архитектура, близкая к системному дизайну и системной инженерии. Задачей архитектуры становится связывание «умных» вещей в единую систему – «умный город».
 
Экономический кризис обострил проблемы, связанные с развитием регионов и городов, а потому сейчас самый подходящий момент для того, чтобы пересмотреть старые решения и внести изменения в процесс стратегического планирования.
 
Ar eirosveicienu,
С европриветом, 
Euroyours,  HTTP://WWW.HAPPYARTMUSEUM.CO
 
Igors Vatoļins 
Игорь Ватолин +37129642746, vatolin@inbox.lv
Igor Vatolin 
 
Dags Vidulejs 
Даг Видулейс +37129595885, happyartmuseum@gmail.com
Dags Vidulejs  
       
HAPPY ART EUROCLUB                                                                                                             ROUTINE GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM
VAKARA KĀRTĪBA                                     ПОВЕСТКА                                            AGENDA
20.04.2013.   18.00
GENIUS LOCI. RIGA
RĪGAS GĒNIJS (GARS). KO VIŅŠ GAIDA NO „RĪGAS SAIMNIEKIEM” UN „PRASTIEM RĪDZINIEKIEM”? 
„Cilvēka saistība ar viņa dzīves vietu ir kaut neizdibināma, bet acīmredzama. Vai tā: neapšaubāma, bet noslepumaina. To pārvalda genius loci, vietas gēnijs, par ko zināja senajos laikos, kas saīsta intelektuālas, garīgās, emocionālās parādības ar to materiālo vidi. Jaunā laika cilvēkam kultūrspēku piesaistes un īstenošanas pamatpunkti ir pilsētas”, -- raksta ievadā grāmatai „Vietas gēnijs” raksta rīdzenieks Peteris Vails. Kas ir un kā izpaužas Rīgas vietas gēnijs? Kādus labumus un prasības tas piedāva-pieprasa no pilsētas varas pārstāvjiem un visiem rīdzeniekim? Par to iesākuma diskusija ar dažādu pieeju pārstāvju piedalīšanos. Pirms lielās diskusijas ar Rīgas domes deputātu kandidātu piedalīšanos. 
ГЕНИЙ (ДУХ) РИГИ. ЧТО ОН ОЖИДАЕТ ОТ „ХОЗЯЕВ ГОРОДА” И „ПРОСТЫХ РИЖАН”? 
«Связь человека с местом его обитания  -- загадочна,  но очевидна.  Или так:  несомненна, но  таинственна. Ведает ею известный древним  genius loci, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. Для человека нового времени главные точки приложения и проявления культурных сил --  города», -- пишет во введении к книге, названной «Гений места», рижанин Петр Вайль. В чем состоит и проявляется гений места Риги? Какие блага и требования предоставляет-предъявляет представителям рижской власти и всем житепям города? Об этом предварительная дискуссия с участием представителей разных подходов. В преддверии большой дискуссии с участием кандидатов в депутаты Рижской думы. 
GENIUS (SPIRIT) OF RIGA. WHAT IS IT WAITING FROM „THE MASTERS OF THE CITY” AND „ORDINARY CITIZENS”?  
Ar eirosveicienu,               С европриветом,                    Euroyours,
Igors Vatoļins Игорь Ватолин Igor Vatolin    +37129642746, vatolin@inbox.lv 
Dags Vidulejs Даг Видулейс Dags Vidulejs   +37129595885, happyartmuseum@gmail.com
HAPPY ART EUROCLUB           
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM    
 
16.03.2013  18.00 
 
VAKARA KĀRTĪBA
ПОВЕСТКА 
AGENDA 
 
1. 
ROMANTISMA PIEDZIMŠANA. KAS NOTIKA NAKTĪ NO 15. UZ 16. JŪNIJĀ VILLĀ DIODATI?
РОЖДЕНИЕ РОМАНИЗМА. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ВИЛЛЕ ДИОДАТИ В НОЧЬ С 15 НА 16 ИЮНЯ 1816 ГОДА?
THE BIRTH OF ROMANTICISM. WHAT HAPPENED AT VILLA DIODATI ON THE NIGHT OF JUNE 15-16?  
 
2.  
TEMATISKĀ FILMA
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ  
THEMATIC MOVIE 
 
Gotika (1986.), rež. Kens Rasels 
Готика (1986), реж. Кен Рассел 
Gothic (1986), dir. Ken Russell  
 
Ar eirosveicienu,
С европриветом, 
Euroyours,  
 
Igors Vatoļins 
Игорь Ватолин +37129642746, vatolin@inbox.lv
Igor Vatolin 
 
Dags Vidulejs 
Даг Видулейс +37129595885, happyartmuseum@gmail.com
Dags Vidulejs  
       
EXHIBITION TENDERS FIELD 
Art gallery and museum exhibitions are complete products for export. Offers a collection for sale and exchange. Authors offer one new work of art.
Happy Art Museum have assembled our 100 exhibitions organized. We can offer them for exhibition to Your museum or gallery. We are waiting offers ready exhibitions from You. 
  
We offer cooperation in organizing the art exchange projects. We are ready to take Your exhibition, to take the exposure assembly, the opening event organization, advertising creation and publishing.  We offer HAPPY ART MUSEUM galleries collection of Latvian contemporaries in the art that will become classics. Our love Mission is to provoke the viewer to dialogue. I believe that we can find ways to organize the exchange of exhibitions
 
for example: Giordano Morganti MILANO-FRANKENSTEIN@ Happy Art Museum http://www.behance.net/gallery/Some-everyday-Art-La-Bohema-Happy-Art-Museum-events/3123129
Ielūgums
''Happy Art Museum“ un  "Galleria Riga" 11. septembrī pulksten 16.00 ielūdz Jūs
uz Dzejas dienu festivālam "Dzeja, nepadodies" veltītu pasākumu. 
Programmā Aleksandra Satela [Maskava] izstādes  atklāšana izstāžu zālē ''HappyArtMuseum" "Galleria Riga" 5 stāvā Dzirnavu ielā 67.
                    
     Dzejas dienu regulārie apmeklētāji programmā ieraudzīs:
1.  Aleksandra Satela retrospektīvā izstādē būs apskatāmas  40 gleznas. Tradicionāla dārga glezniecība: gan klasiskais abstrakcionisms, gan rūpīga virsmas apstrāde.
2.  11. septembrī Raiņa poēzijas dienā atklāšanas programmā būs astroloģijas zinātnieka Jurija Novosjolova lekcija "Raiņa un Latvijā 3 dzimušo krievu tautības dzejnieku  astroloģiskās kartes" 
3.  5 dzejnieku uzstāšanās un lasījums par Raini un Aspāziju.
4.  Edgara Šēnberga grāmatas "Sensorum" jaunās daļas par Somijai un Latvijai kopējo vēsturē  prezentācija: Edgara Šēnberga  jauns nozīmīgs atklājums valodniecības laukā.
5.  Mūzika….. 
 
13.04.2013.   18.00
 
15. Kinoforums "...un Vārds tapa filma" 
15-й Кинофорум  "...и Слово стало фильмом" 
15th Film Festival "...And the Word Became Film" 
 
TEORĒMA / ТЕОРЕМА / TEOREMA (1968, 95’)
Itālija / Италия  
 
Režisors/Режиссер: Pjers Paolo Pazolini / Пьер Паоло Пазолини / Pier Paolo Pasolini 
Lomās/В ролях: Terence Stamp/Теренс Стэмп, Silvana Mangano/Сильвана Мангано, Massimo Girotti/ Массимо Джиротти, Anne Wiazemsky/Анна Вяземски, Laura Betti/ Лаура Бетти
 
Bagāta itāļu fabrikanta ģimenē pēkšņi ierodas noslēpumains skaists vīrietis. Neviens nespēj turēties pretī viņa valdzinājumam – sākot no kalpones līdz pat ģimenes galvai. Tikpat pēkšņi kā parādījies, viņš pazūd. Vairs nevar turpināt dzīvot kā agrāk – maskas krīt, lomas jāmaina. Filma – līdzība un arī – izaicinājums. Cilvēka erotisko fantāziju atbrīvotāju (kārdinātāju) var uztvert arī kā beznosacījuma mīlestības nesēju un atpestītāju. Eksperiments ar fascinējoša “dieva” pēkšņu parādīšanos  - starta laukums “jaunam cilvēkam”? Leitmotīvs – tuksnesis (2. Mozus – Exodus) filmā alegoriski sabiezina krīzes dziedinošo iespēju. OCIC balva  filmai un Laurai Betti - Volpi kauss kā labākajai aktrisei Venēcijas kinofestivālā 1968. gadā.
Pēc filmas diskusija «Pazolini 923 vārdi par dievu-seksu-revolūciju»: Par visu atbildēs buržuji? Svētīgi=proletārieši=garā nabagi? Ko vēlas sieviete? 
*        *        * 
В семье богатого итальяского фабриканта вдруг появляется загадочный привлекательный мужчина. Никто не в силах устоять перед его чарами – от служанки до главы семьи. Так же неожиданно гость исчезает. Привычный уклад буржуазного семейства разрушен до основания – маски сняты, меняются роли. 
Фильм одновременно является притчей и вызовом. В герое-искусителе, высвобождающего эротические фантазии, можно увидеть и носителя безусловной любви и спасителя. Эксперимент с нежданным явлением «бога» как стартовая площадка для «молодого человека»? Лейтмотив пустыни (второй исход Моисея) аллегорически напоминает о спасительном потенциале кризиса.
Приз OCIC и кубок Вольпи Лауре Бетти как лучшей актрисе на Венецианском кинофестивале 1968 года.  
 
После фильма дискуссия «923 слова Пазолини о боге-сексе-революции»: За все ответят буржуи? Блаженные=пролетарии=нищие духом? Чего хочет  женщина? 
 
Ar eirosveicienu,               С европриветом,                    Euroyours,  
Igors Vatoļins 
Игорь Ватолин +37129642746, vatolin@inbox.lv
 
Dags Vidulejs 
Даг Видулейс +37129595885, happyartmuseum@gmail.com
 
HAPPY ART EUROCLUB                                       ROUTINE&EXTRA!                           
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM    
 
VAKARU KĀRTĪBA
ПОВЕСТКА 
AGENDA 
 
06.04.-13.03. 2013. 
 
 
06.04.2013.   18.00
 
15. Kinoforums "...un Vārds tapa filma" 
15-й Кинофорум  "...и Слово стало фильмом" 
15th Film Festival "...And the Word Became Film" 
 
TUALETE PĀVESTAM / ТУАЛЕТ ДЛЯ ПАПЫ / THE POPE’S TOILET (2007, 90’)
 
Urugvaja, Brazīlija / Бразилия, Уругвай  
 
Režisori/Режиссеры: Enrique Fernandez, Cezar Charlone
                                   Энрике Фернандес, Сезар Шарлон 
 
Lomās/В ролях: Cezar Tronkoso, Virginia Mendez, Marlo Silva, Virginia Ruiz
                        Сезар Тронкосо, Вирджиния Мендес, Марио Силва, Вирджиния Руис
 
Beto dzīvo nabadzīgā Urugvajas ciematā, kur viņa un citas ģimenes pārtiek no kontrabandas. Bet ja vienīgais transporta līdzeklis ir velosipēds, diez cik ienesīgs šis “bizness” nav. Ja Beto būtu motocikls… Padzirdējis, ka Pāvests Jānis Pāvils savas vizītes laikā sķērsos viņu ciemu, uzņēmīgais vīrs nolemj izbūvēt Viņa Augstībai tualeti. Neparastajā komēdijā sastopamies ar šo nabadzīgo cilvēku savstarpējo mīlestību, pazemību un sirdsgudrību. Balvas Sanpaulo un Sansebastjānas festivalā, Oskara nominēta kā labākajai ārzemju filmai. 
  
Pēc filmas diskusija "Grāmatas reliģijas šodien: krīze vai uzplaukums" ar Pēc filmas diskusija "Grāmatas reliģijas šodien: krīze vai uzplaukums" ar iespējamo Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča piedalīšanos.
 
 
*        *        * 
 
Бето влачит существование  в бедном поселке в Уругвае, где, как и все окружающие, зарабатывает на жизнь контрабандой. Поскольку его единственным  транспортным средством является велосипед, «бизнес» идет не слишком. Вот если бы мотоцикл... Узнав, что папа Иоанн Павел в ходе своего визита проедет через его поселок, «предприимчивый» Бето решает построить для Его Святейшества туалет. В этой необычной комедии подкупает взаимная любовь, смирение и душевность бедных людей.  Награды фестивалей в Сан-Паулу и Сан-Себастьяне, номинация на Оскар как лучший зарубежный фильм. 
 
После фильма дискуссия "Религии книги сегодня: на взлете или "в туалете"" при вероятном участии католического архиепископа Збигнева Станкевича.   
HAPPY ART EUROCLUB                                                                               ROUTINE                                 
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM   
 
VAKARA KĀRTĪBA                               ПОВЕСТКА                                        AGENDA
                            
04.05.2013.18.00
 
1.KARŠ IR BEIDZIES?            ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ?            THE WAR IS OVER?
 
Ir grūti nepiekrist secinājumam, ka karš, kas atņem cilvēku dzīvības, ir viens no nepārprotāmiem ļaunuma izpausmēm. Kā arī tam, ka visa cilvēces vēsture ir karu vēsture. Pirms 2013. gada 8.-9. maija – datuma, kas apvieno un šķir latvijiešus – piedāvājam prāta vētras režīmā izteikt viedokļus par kara dabu, izpausmēm un tēlojumiem. Kara kā tāda un konkrēti Otrā Pasaules kara Latvijā.
 
Трудно не согласиться, что война, отнимающая человеческие жизни, -- одно из немногих однозначных проявлений зла на Земле. Как и с тем, что вся история человечества -- это история войн. Накануне 8-9 мая 2013 года – даты, которая в Латвии объединяет и раскалывает латвийцев – приглашаем принять участие в мозговом штурме о природе, проявлениях и отражениях войны как таковой и конкретно Второй мировой в Латвии.
 
It’s hard not to admit, that war, which kills, is one of unequivocal manifestations of evil. As well as to accept, that the whole history of mankind is the history of wars. Before May 8-9, 2013, -- the date, that unites and separates people in Latvia – we invite to take part in brain storm discussion on nature, manifestations and images of war per se and The Second World War in Latvia.
 
2. TEMATISKIE FAILI              ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ               THEMATIC FILES
 
Ilustrācijas par kara tēmu mākslā (prozā un dzejā, glezniecībā un skulptūrā, mūzikā, kinomakslā...) un dzimtas atmiņā (foto no albuma, biografiskie fakti un ģimenes stāsti). Lūgums sūtīt ierosinājumus un atnest līdz savus kara failus! Pēc iespējas skatīsimies, klausīsimies, sapratīsim...
 
Иллюстрации на тему войны в искусстве (литература (проза и поэзия), живопись и скульптура, музыка, кино...) и родовой памяти (фото из альбома, биографические факты и семейные предания). Просим присылать наводки и приносить свои военные файлы! По возможности услышим, увидим, поймем...
 
Illustrations on war in art (prose and verse, painting and sculpture, music, cinema...) and in ancestral memory (photos from album, biographical facts and family stories). Do send hints and links, and also take your war files, please! We’ll try to see, listen, understand...
 
 
Ar eirosveicienu,                            С европриветом,                               Euroyours, 
 
 
Igors Vatoļins
Игорь Ватолин +37129642746, vatolin@inbox.lv
Igor Vatolin
 
Dags Vidulejs
Даг Видулейс +37129595885, happyartmuseum@gmail.com
Dags Vidulejs 
HAPPY ART EUROCLUB                                                                               ROUTINE                                  
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM    
 
VAKARA KĀRTĪBA   ПОВЕСТКА   AGENDA      27.04.2013    18.00 
 
INTELEKTUĀĻA ATBILDĪBA -- LATVIJĀ UN PĀRĒJĀ EIROPĀ. OLGA PROCEVSKA 
1947. gadā rakstnieks un filozofs Dvaits Makdonalds (ASV) publicēja rakstu sēriju par Vācijas un Japānas tautu un intelektuāļu atbildību par noziegumiem, kurus pastrādāja šo zemju valdības Otrā Pasaules kara laikā. Bet vienklaikus arī par Lielbritānijas un ASV tautu atbildību par baisu civiliedzīvotāju bombardēšanu, kas sasniedza kulmināciju  Hirosimā un Nagasakī. 1967.gadā lingvists un politiskais filozofs Noams Čomskis uzstājās ar rakstu "Intelektuāļu atbildība", kuram bija liela loma kustībā pret karu Vjetnamā, bet formula "runāt patiesību un atmaskot melus" aktualizēja jautājumu par intelektuālās elites atbildību. Savu artavu diskusijā krievu intelektuāļu vidū ienesa  Aleksandra Solžeņicina eseja "Nedzīvot mēlos", 1974. 
 
Kā ir ar intelektuāļu atbildību mūsdienu Latvijā un pārējā Eiropā? 
Par to diskutēsim ar komunikācijas pētnieci, LU doktoranti Olgu Procevsku, kas nodarbojas ar Latvjas pūblisko intelektuāļu pētniecību 1980. gadu beigu - 1990.sākuma   transformācijas periodā. Viņas vārds nesen paradījās mēdijos sakarā ar Latvijas specdienestu mēģinājuma veikt grozījumus Zinātniskās darbības likumā, kas  paredz zinātnieka pienākumu pārtraukt zinātniskos pētījumus, ja tie, pēc valsts drošības iestādes atzinuma, var radīt draudus nacionālajai drošībai, veiksmīgu atvairīšanu. Portālā satori.lv tika publicēts viņas ironiskais "Labā krieva uzvedības kodekss".
 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА -- В ЛАТВИИ И ПРОЧЕЙ ЕВРОПЕ. ОЛЬГА ПРОЦЕВСКАЯ 
В 1947 году писатель и философ Дуайт Макдональд (США) опубликовал серию статей об ответственности народов и интеллектуалов Германии и Японии за преступления, совершенные правительствами этих стран в ходе Второй мировой войны. А заодно об ответственности народов Великобритании и США за варварские бомбардировки гражданского населения, достигших кульминации в Хиросиме и Нагасаки. В 1967 году лингвист и политический философ Ноам Хомский (Чомски) (США) выступил со статьей «Ответственность интеллектуалов», которая сыграла огромную роль в движении против войны во Вьетнаме, а формула «говорить правду и разоблачать ложь» поставила перед интеллектуальным сообществом ребром вопрос ответственности. Свою лепту в дискуссию по-русски внес писатель Александр Солженицын в 1974 году написавший эссе "Жить не по лжи". 
 
Как обстоят дела с ответственностью интеллектуалов в сегодняшней Латвии и прочей Европе? 
Об этом дискутируем с исследователем коммуникации, докторантом ЛУ  Ольгой Процевской, занимающейся изучением публичных интеллектуалов в Латвии в период трансформации конца 1980-х -- начала 1990-х. Ее имя недавно попало в СМИ в связи с успешным отражением попытки латвийских спецслужб протащить в закон о научной деятельности норму о необходимости прекращения любого исследования, если «оно содержит риск для интересов национальной безопасности». На портале satori.lv был опубликован ее иронический «Кодекс поведения хорошего русского».
 
RESPONSIBILITY OF INTELLECTUAL -- IN LATVIA AND OTHER EUROPE. OLGA PROCEVSKA 
In 1974 writer and philosopher Dwight Macdonald (USA) published a series of articles on the responsibility of peoples and intellectuals of Germany and Japan for the atrocities committed by their governments during the Second World War. And at the same time -- to what extent are the British or American people responsible for the vicious terror bombings of civilians, reaching culmination in Hiroshima and Nagasaki.  In 1967 linguist and political philosopher Noam Chomsky (USA) printed an article  "The Responsibility of Intellectauals", which was an important argument in movement against the Vietnam war, but formula "to speak the truth and to expose lies" squarely put the question of responsibility for the strata of intellectuals. An obvious share in discussion in Russian brought writer Alexander Solzhenitsyn, who wrote essay "Live Not By Lies'' in 1974. 
 
What about responsibility of intellectuals in modern Latvia and other Europe?     
We'll discuss it with researcher of communication, doctoral student at Latvia University Olga Procevska, specialising in public intellectuals in Latvia during the transformation in late 1980s -- early 1990s. She became popular in Latvia after succesful repulsion of amendments to the law "On scientific work", which included the "the duty of scientist is to interrupt scientific research, if it, according to the conclusion of the state security agencies, can create a threat for national security". Recently on portal satori.lv was published her ironical "The Code of Behaviour for a Good Russian".  
 
Lasīt u.c. : Читать и т.д.: To read etc.:      
http://www.edrants.com/dwight-macdonald-a-case-study-for-great-responsibility/
http://www.chomsky.info/articles/19670223.htm
http://www.youtube.com/watch?v=5Ou69x-d2k8
http://www.zcommunications.org/the-responsibility-of-intellectuals-part-i-by-noam-chomsky
http://lib.rus.ec/b/201406
http://www.satori.lv/raksts/5476/Laba_krieva_uzvedibas_kodekss
http://www.mixnews.lv/ru/politics/opinions/2013-03-27/1563
http://vesti.lv/society/428-88213/76013-ispoved-qhoroshej-russkojq.html
 
 
Ar eirosveicienu, С европриветом,  Euroyours,  
 
Igors Vatoļins Игорь Ватолин +37129642746, vatolin@inbox.lv Igor Vatolin 
 
Dags Vidulejs  Даг Видулейс +37129595885, happyartmuseum@gmail.com Dags Vidulejs  
       
 
RESPONSIBILITY of INTELLECTUAL@ LATVIA & EUROPE OlgaPROCEVSKA @HappyArtMuseum EUROCLUBfree27.04.13 18:00 https://www.facebook.com/events/250287815117840/?ref=22
RESPONSIBILITY OF INTELLECTUAL -- IN LATVIA AND OTHER EUROPE. OLGA PROCEVSKA 
 
GENIUS LOCI. RIGA
RĪGAS GĒNIJS (GARS). KO VIŅŠ GAIDA NO „RĪGAS SAIMNIEKIEM” UN „PRASTIEM RĪDZINIEKIEM”? 
„Cilvēka saistība ar viņa dzīves vietu ir kaut neizdibināma, bet acīmredzama. Vai tā: neapšaubāma, bet noslepumaina. To pārvalda genius loci, vietas gēnijs, par ko zināja senajos laikos, kas saīsta intelektuālas, garīgās, emocionālās parādības ar to materiālo vidi. Jaunā laika cilvēkam kultūrspēku piesaistes un īstenošanas pamatpunkti ir pilsētas”, -- raksta ievadā grāmatai „Vietas gēnijs” raksta rīdzenieks Peteris Vails. Kas ir un kā izpaužas Rīgas vietas gēnijs? Kādus labumus un prasības tas piedāva-pieprasa no pilsētas varas pārstāvjiem un visiem rīdzeniekim? Par to iesākuma diskusija ar dažādu pieeju pārstāvju piedalīšanos. Pirms lielās diskusijas ar Rīgas domes deputātu kandidātu piedalīšanos. 
 
ГЕНИЙ (ДУХ) РИГИ. ЧТО ОН ОЖИДАЕТ ОТ „ХОЗЯЕВ ГОРОДА” И „ПРОСТЫХ РИЖАН”? 
«Связь человека с местом его обитания  -- загадочна,  но очевидна.  Или так:  несомненна, но  таинственна. Ведает ею известный древним  genius loci, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. Для человека нового времени главные точки приложения и проявления культурных сил --  города», -- пишет во введении к книге, названной «Гений места», рижанин Петр Вайль. В чем состоит и проявляется гений места Риги? Какие блага и требования предоставляет-предъявляет представителям рижской власти и всем житепям города? Об этом предварительная дискуссия с участием представителей разных подходов. В преддверии большой дискуссии с участием кандидатов в депутаты Рижской думы. 
 
GENIUS (SPIRIT) OF RIGA. WHAT IS IT WAITING FROM „THE MASTERS OF THE CITY” AND „ORDINARY CITIZENS”?  
Ltd."Happy Art Museum" @ http://www.happyartmuseum.co/
 
In 1974 writer and philosopher Dwight Macdonald (USA) published a series of articles on the responsibility of peoples and intellectuals of Germany and Japan for the atrocities committed by their governments during the Second World War. And at the same time -- to what extent are the British or American people responsible for the vicious terror bombings of civilians, reaching culmination in Hiroshima and Nagasaki.  In 1967 linguist and political philosopher Noam Chomsky (USA) printed an article  "The Responsibility of Intellectauals", which was an important argument in movement against the Vietnam war, but formula "to speak the truth and to expose lies" squarely put the question of responsibility for the strata of intellectuals. An obvious share in discussion in Russian brought writer Alexander Solzhenitsyn, who wrote essay "Live Not By Lies'' in 1974. 
 
What about responsibility of intellectuals in modern Latvia and other Europe?     
We'll discuss it with researcher of communication, doctoral student at Latvia University Olga Procevska, specialising in public intellectuals in Latvia during the transformation in late 1980s -- early 1990s. She became popular in Latvia after succesful repulsion of amendments to the law "On scientific work", which included the "the duty of scientist is to interrupt scientific research, if it, according to the conclusion of the state security agencies, can create a threat for national security". Recently on portal satori.lv was published her ironical "The Code of Behaviour for a Good Russian".     
http://www.edrants.com/dwight-macdonald-a-case-study-for-great-responsibility/
http://www.chomsky.info/articles/19670223.htm
http://www.youtube.com/watch?v=5Ou69x-d2k8
http://www.zcommunications.org/the-responsibility-of-intellectuals-part-i-by-noam-chomsky
http://lib.rus.ec/b/201406
http://www.satori.lv/raksts/5476/Laba_krieva_uzvedibas_kodekss
http://www.mixnews.lv/ru/politics/opinions/2013-03-27/1563
http://vesti.lv/society/428-88213/76013-ispoved-qhoroshej-russkojq.html 
 
Igors Vatoļins Игорь Ватолин +37129642746, vatolin@inbox.lv
Даг Видулейс +37129595885, happyartmuseum@gmail.com Dags Vidulejs  
       
HAPPY ART EUROCLUB EXTRA                                                                     EXTRA!      
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5, HAPPY ART MUSEUM    
 
AFTERPARTY   
 
22.05.2013  17.00--30.05.2013
 
RICHARD WAGNER -- 200. CELEBRATION, F.TALBERG'S EXHIBITION "WAGNER IN RIGA"      
 
RIHARDAM VĀGNERAM -- 200. JUBILEJAS SVINĒŠANA, F.TALBERGA IZSTĀDES "VĀGNERS  RĪGĀ" ATKLĀŠANA 
 
1. Vai jūs mīlat Vāgneru?
 
Vakara dalībnieki vispirms atzinās mīlēstībā, cieņā, vienaldzībā... -- izteica plašu attieksmju spektru pret jubilāru.    
 
Izstādes "Vāgners un Rīga" autors Fēlikss Tālbergs uzskata Vāgneru par izcilu diriģentu, kas veica revolūciju diriģešanā un atstāja sekotāju skolu. Ņemot vērā, ka Vāgneram kā komponistam nebija tiešo sekotāju, šīs apstāklis jāuzskata par izšķirošo viņa biogrāfijā. Rīga var lepoties, ka tiueši šeir Vāgners realizēja sevi kā diriģents, kas pirmo reizi pagriezās ar seju pret orķestri un saka diriģēt ar abām rokām. Visiem, kas  mīl simfonisko mūziku ir jāpateicās viņam. Izmantojot vācu, skandināvu un ķeltu tradīcijas Vāgners atjaunoja Vācijas mītoloģiju. Kas ir viņa nopelns un bēda. 
 
Māksliniekam Babkenam Stepaņanam komponists ir nozīmigs tikai ar to, ka viņa pirmā izstāde Latvijā notika Rīgas Vāgnera zālē. Tad mākslinieks uzzināja, ka Vāgners dzīvoja un strādāja Rīgā.  
 
Galerijas saimniece un dizaineris Gaļina Maksimova, kas uzaugusi Rimska-Korsakova mūzikas pavadījumā, saklsausa Vāgnera mūzikā laika balsi. "Man Vāgners ir mīļš ar savu emocionalitāti, ko es uztveru vizuālos tēlos". 
 
Kaut Krišjāņa Barona biedrības vadītājai Inai Bergmanei patīk jubilāra simfoniskā mūzika, viņa nepieskaita sevi pie saviem mīļākiem komponistiem. 
 
Kluba dalībniece Jūlija uztver Vāgnera mūziku kā pasakainu. "Tāpēc viņš ar Čaikovski un Grīgu pieder manējām mīļāko komponistu trījniekam. Bet ar Nīčes un Hitlera vāgnerisko kārdinājumu it tāpat kā ar nazi. Ar kuru var griezt maizi, bet var iedurt tieši sirdī. Bet tādēļ tačū neviens neaizliegs visus nažus". 
 
Vēsturnieks Ēriks Žagars nejūt īpašu mīlestību pret jubilāru, bet uzskata, ka viņam izdevas skart vācu tautas mītoloģisko stīgu. "Es viņu cienu, ka eiropeiskās kultūras darbinieku, kuram viena no radošās dzīves lappusēm ir saīstīta ar Rīgu. Man gadījās ilgās stundas pavadīt Vāgnera teātra ēkā, kur atradās Fundamentālā akadēmiskā bibliotēka".      
 
 
Uzņēmējs un sabiedrisks darbinieks Vladimirs Sokolovs uztver mūziku caur tēliem. 
"Mani fascinēja helikopteru uzlīdojums slavenajā Koppolas filmā "Apokalipse šodien". ko pavadīja Vāgnera Valkīru līdojuma mūzika. Vāgners ir ārkārtīgi jūteklisks un ekspresīvs komponists, kas radījis lielisku mūziku". 
 
Pēc mūzikas zinātnieces, orķestra Kremerata Baltika direktora Ingrīdas Zemzares novērojuma, to, ko pirms trīsdesmit gadiem ar Vāgnera „necilvēcīgo mūziku” ir izdarījis Koppola, samērā nesen savā „Melanholijā” ir atkārtojis Larss fon Trīrs, pieliekot Vagnēra mūzikai zemus elektroniskus trokšņus. "Emocionālā jēga tai filmai ir mūzikā. Cilvēki iet mūsu Operā lai serptiņas stundas klausīties Dievu Mījkrēsli. To mūziku var klausīties pat neskatoties uz skatuvi. Vāgners ir izcils simfoniķis. Ja jums patīk simfoniska mūzika,  tad jums patīk Vāgners".
 
Antikvars Artūrs Avotiņš ir pārteigts ar jubilāra mūziku. Īpaši no "Tanheizera". "Vāgners ir un paliek absolūts gēnijs, par ko liecina arī fakts, ka citu mākslas žanru gēniji izmanto viņa mūziku. Vāgners radījis savu mēziku Vācijas apvienošanas un nacionālā heroisma, nacionālās idejas meklējumu laikmetā. Kas ir aktuāli arī mūsdienu Latvijai. Kas ir varonis? Kāda ideja spēj apvienot mūsu zemi?".  
 
Skolotāja Svetlana Morozova: "Nav tā, ka es īpaši mīlētu Vāgneru, bet viņa mūzikas harizmatiskums iedvesmo. Tēmas negūst risinājumu, bet ved aizvien tālāk un tālāk... Noskaņojums, arvien spēcīgākā dvaša, kas nelaiž vaļā". 
 
Vāgnera izstādes dizaineris Vlads Bogovs reti klausas klasiku. Tomēr Vāgnera gabals  populārās klasiskās mūzikas diskā palīdz viņam dzīvot. 
 
Sociālajam psihologam Annai Soboļevai Vāgners emocionāli nav tuvs, bet viņa atzīst viņa kā kulta, konceptuālā mākslinieka nozīmi. 
 
Kluba koordinātoram Igoram Vatoļinam Vāgners ir savāda un ļoti patīkama figūra. "Viņam izdevas savienot nesavienojamo. Viņš sāka ar literatūru, tad pievērsās mūzikai -- kopš paša sākuma mēģinaja sintezēt dažādus virzienus. Vienlaikus sacērēja rakstus, sita caurī iestūdējumus, diriģēja. Arī stāvēja barikādēs Derezdenā 1848. gadā. Plecu pie pleca ar slavenu revolucionāru anarhistu Mihailu Bakuņinu, kas kļuva par vienu no  viņa Zigfrīda prototipiem. Reizēm nepiekāpīgais Vāgners kļūst par monarhu mīluli. Vienā dzīves posmā viņš aģitē par ebreju sociālo vienlīdzību, bet vēlāk publicē rakstu  "Jūdaisms mūzikā", kas nodrošināja viņam stabīlu antisemīta reputāciju. Revolūcijas vētra un dziņas blakus monarhiskai un impēriskai uvertīrai Rulle Brittania un Rīga sacerētā tautas himna "Nikolajs" -- par godu Krievijas ķeizara Nokolaja Pirmā kronēšanai... 
 
Kā lai to visu saprot? Kādai ir jābūt šodienas attieksmei pret Rihardu Vāgneru?..
 
Kā pret mūsu laikabiedru. Pēc dzīves stila Vāgners bija īsts postmodernisma priekštēcis, kas spēja savienot nesavienojāmo, vienmēr bezgala subjektīvs savā ceļa gājējs. Viņam izdevās radīt savu mūzikas pasauli, kas joprojām turpina valdzināt un iedvēst trauksmi. Pasaule, kurā ir draudi. Lūk kas visvairāk mani fascīnē Vāgnera mūzikā, kas padara to par neaizvietojāmo arī mūsdienās. Kad katrā laika sprīdī ir jūtāmā nolemtība nāvei, iespējams nejaušai. Tieši tādu heroisko pienākuma un nolemtības izpratni ir jāsauc par brīvību. Tādu zvaigžņu mirkļu dēļ ir vērts dzīvot.      
 
Vāgnera -- pielūgsmes objekta, savā laika megazvaigznes -- mantojums ir ne tikai cieņas, bet arī vispusīgās apcerēšanas un apspriešnas vērts. Lai mēzikas zinātnieku, kultūrologu un filozofu zināšanu krustpunktā mums laimētos uztvert un izprast divsimtgadīgu Vāgneru kā mūsu laikabiedru, kas ir pierakstīts XXI gadsimta sākumā". 
 
 
 
Viedokļu apmaiņs gaitā tās dalībnieki baudīja Vāgnera fragmentus no filmām Frensisa Forda Kopolas "Apokalipse šodien" (1979.), Lukino Viskonti "Ludviga" (1972.) un reti atskaņotas jubilāra Fantāzijas pavadijumā Rīgas ainas no Karla Frēliha filmas "Riharda Vāgnera dzīve un darbi", kas uzņemta 1913. gadā atzīmējot komponista simtgadi. Pēc noslēdzošās diskusijas pasākuma dalībnieki vēl noklausījās labākās Vāgnera mūzikas orķestru interpretācijas Māra Jansona, Ģerģa Šolti un Mareka Janovska vadībā. 
 
 
 
2. Izstādes "Vāgners un Rīga" atveršana  
 
 
Vakara turpinājumā slavenais vēsturnieks novadpētnieks Fēlikss Tālbergs novādīja  ekskursiju pa izstādes "Vāgners un Rīga" stendiem. Tā ir skatāmā līdz 30.05.2013.  Happy Art Muzejā.  
 
 
3. Apaļā galda diskusija "Vāgnera pimiņa Rīgā" 
 
Vakara programas noslēguma notoka diskusija par Riharda Vāgnera piemiņas iemūžināšanu Rīgā, kurā piedālījās Ingrīda Zemazare, Fēlikss Tālbergs un Igors Vatoļins. 
 
Igors Vatoļins: 
 
Fēliksa Tālberga izstāde parāda un pierāda vismaz trīs iemēslus, kāpēc mums pašiem un pasaulei ir jaatceras  Rīgas posmu Vāgnera radošajā biogrāfijā. 1.Diriģēšanas reforma ar pagriezienu ar seju pret orķesrtri. 2. Rīgas Pilsētas teātris kā Baireitas prototips. 3. Operas "Rienci" ieceres realīzācija (apmēram pusceļā) un "Klīstošā holandieša" idejas uziešana.  
 
Rīgā ir virkne vietu, kuri ir saīstīti ar Vāgneru, bet regulārās ekskursijas joprojām netiek piedāvātās. Vēlīnos padomju laikos Rīgā bija kamermūzikai domāta Vāgnera zāle. Tagad vairs ne. Kas darāms šajā jomā un ko varam izdarīt tieši mēs, ja mūsos ir Vāgnera radošais nepiekāpīgais gars?
 
Ingrīda Zemzare:
 
Es varu runāt tikai par teātri. Tā ir pirmā ēka Rīgā, kas tika uzcelta speciāli teātra vajadzībām. Kas vien padara to par unikālu objektu. Otrkārt, zema orķestra bedre, kas bija jauninājums Eiropas mērogā. Baireitas idejas lielā mērā ir dzimušas Rīgā. Plus Vāgnera un citu teātra izcilu darbinieku un viesmākslinieku klātbūtne. Šīs objekts būtu interesants jebkuram Rīgas viesim. 
 
Es to varu apgalvot, jo šājā ēkā orķestrim Kremerata Baltica, kas pastāv jau 16 gadus, bija pirmā mājvieta. Augšā bēniņos mēs izbūvējām sev telpas. Un sešu gadu laikā, līdz ēkas pilnīgai slēgšanai, nāca tūristi. Lūdza, lai mēs viņus ielaižam. Kaut tur jau sen nekā nebija no Vāgnera laikiem. 
 
Ēka ir liela un aizņem veselu kvartālu līdz Vaļņu ielai. Tur ir atsevišķā izeja pie tā kino. Galvenais atrast šai mājai īstu pielietojumu. Jo zāle ir tikai viena daļa no tās mājas. Tur vajadzētu būt lielām kultūras centram ar viesnīcas daļu priekš māksliniekiem, restorānu... Kā tas ir visā pasaulē. 
 
Igors Vatoļins: 
 
Taču bija ideja izveidot šajā ēkā Vācijas kultūras centru ar Vāgnera memoriālo un citām funkcijām...  
 
Ingrīda Zemzare:
 
Gidons Kremers arī bijā visā tājā ieinterēsēts. Dabūjām materiālus no Nekustāmā īpašuma aģentūras, arhitektu birojs Nams sagatavojis skices, kā tas varētu izskatīties. Un ar visām skicēm mēs aizgājam līdz kultūras ministram, tolaik tas bija Dāldera kungs. Un viņš šo ieceri stādīja priekša Angelai Merkelas kundzei, kura 2006. gadā apmēklēja Rīgu. Ideja bija, ja Latvijai nav naudas, tad varbūt Vācijai būtu interese uzturēt šādu centru. Angela Merkela ieintērēsējās un šīs jautājums tika nodots Vācijas vēstnieka pārziņā. Un viņš regulāri lika šo jautājumu dienas kārtībā, kā tas ir pieņemts diplomatu vidē. Bet diemžēl no Latvijas puses nesekoja aktīvā rīcība. Netika piedāvāti darbības modeļi. Uz kādiem noteikumiem mēs piedāvājam šo objektu Vācijai? Vai mēs dāvinam to, vai tas ir īres līgums uz 99 gadiem... Tur vajadzēja būt konkrētiem priekslikumiem. Bet tā kā to nebija, tad visa tā lieta nomira dabiskā nāvē. 
 
Tagad būtu vēlams to reanīmēt, atjaunot sabiedrības pieprasījumu pēc šī objekta. Varbūt ir vērts meģināt izmantot Vagnera jubileju un to, ka nākāmgad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Cilvēkiem patīk jubilejas, apaļie datumi... 
 
Igors Vatoļins: 
 
Vai Rīgā ir vāgnermīļu biedrība?
 
Ingrīda Zemzare:
 
Ir. Bet ko mēdz darīt šādas biedrības? Klausas mūziku, brauc uz Baireitu un atpakaļ. Ēka ir kaut kas cits. Es esmu ļoti racionāls un reālistisks cilvēks un nepiederu nekādām biedrībām. 
 
Igors Vatoļins: 
 
Iniciatīvai šajā lietā ir jābūt no kā? Kultūrs ministrijas, Gidona Kremera, vai kādās aktīvisti kopas? 
 
Ingrīda Zemzare:
 
Laikam, no sabiedrības. Demokrātiskā sabiedrībā ir japiespiež valdība darīt to, ko mēs gribam. Citādi, viņi spiedīs darīt to, ko viņi grib. 
 
Igors Vatoļins: 
 
Varbūt jādibinā kādu jaunu Vāgnera biedrību, vai jāsāk vākt parakstus zem aicinājuma atjaunot Pirmo Rīgas teātri un Vāgnera piemiņu?
 
Ingrīda Zemzare:
 
Nevajag radīt jaunās strūktūras, bet kāds būtu konstrūktīvs variants, es patiesībā nezinu. Pirmkārt ir jasamierina Latvijas Valsti ar Rīgas pašvaldību. Lai viņi savā starpā sāk runāt un atrod kopvalodu... 
 
Igors Vatoļins: 
 
 
Un tas notiks tieši šeit! Dzirdat, Ušakova kungs un Jaunzeme-Grendes kundze! Vāgnera gars jūs uzrunā! Tas notiks tieši šeit, pie šī galda!
 
Ingrīda Zemzare:
 
Tur javienojas kultūras ministrijai un Rīgas domei... 
 
Igors Vatoļins: 
 
Un Angela Merkela kā pārrunu vadītāja...
 
Ingrīda Zemzare:
 
Tā Vacijas dalība laikam ir nogulēta.
 
Fēlikss Tālbergs: 
 
Vispirms kādreizējai Vāgnera zālei nav nekāda sakara ar teātri un Vāgneru. Tā ir Musse biedrības zāle. 
 
Ingrīda Zemzare:
 
Jūs pareizi sakat, bet es domāju visu ēku, kura ir simboliski saīstīta ar Vāgneru. 
 
Fēlikss Tālbergs: 
 
Ir jāceļ jaunā kamermūzikas koncertzāle.
 
Ingrīda Zemzare:
 
Patlaban Latvijā nav kamērmūzikas koncertzāles.
 
Igors Vatoļins: 
 
Noslēgumā secinājumu daļa. No Fēliksa Tālberga izstādes vien var uztaisīt vienu vai vairākus Vāgnera ekskursiju maršrūtus. Pārādīt objektus Rīgas centrā, ar autobusu aizbraukt uz Bolderāju un Bišumuižu Pārdaugavā. Pēc īpaša pasūtījuma var sarunāt ar mūziķiem, ka viņi sāk spēlēt krūmos vai kādā zālē, kad tuvojas ekskursantu grupa. Tas papildus neprasa neko.
 
Bet Vāgnera Vācijas kultūras centra atjaunošanai vajadzētu vispirms atkal pacelt šo jautājumu palitiskajā līmenī. 
 
Sākt parakstu vākšanu. Lai tādas prominentas figūras, kā Gidons Kremers un IZ paraksta. Kad būs 1000 parakstu, tad jataisa politiskais spiediens...
 
Fēlikss Tālbergs: 
 
Kur ņemsim naudu?
 
Igors Vatoļins: 
 
Laiks rādīs. Vāgners nekad nejautāja, kur ņemšu naudu. Viņš saparata, ko viņš grib, un rīkojās. Un tad nauda kaut kā atnāca. Kad bija pavisam grūti to atnesa Bavārijas karalis, vai savāca Vāgnera biedrības. 
 
Ingrīda Zemzare:
 
Latvijā ar to ir grūti. Krievim ir tāds teiciens: жаба душит. Pat ja pēkšņi nauda paradas, tad mēs vienkārši negribam, lai tas cilvēks to dabū un liec lietā. 
 
Igors Vatoļins: 
 
Tad ir japaraksta trīspusejs līgums starp Latviju, Vāciju un Krieviju... Rīga taču toreiz bija Krievijas pilsēta... Nospēlēsim Vāgnera folkshimni Nikolajs...
 
Ingrīda Zemzare:
 
Tik to nevajag atgadināt... Vai nu tikai 9. maijā pie pieminekļa Pārdaugavā...  
 
Igors Vatoļins: 
 
Tieši tā. Jo postmoderna laikmeta der vis, kas darbojas...
 
Piedāvāju uzrakstīt aicinājuma tekstu, nedēlās laikā to noslīpēt un sākt parakstu vākšanu. 
 
Ingrīda Zemzare:
 
Tos parakstus vajadzētu vākt Operas festivāla laikā. Izdalīt lapiņas, lai parakstas. 
 
Igors Vatoļins: 
 
Paldies diskusijas dalībniekiem un vērīgiem klausitājiem.     
     
 
 
 
РИХАРДУ ВАГНЕРУ -- 200! ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ, ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ  Ф.ТАЛБЕРГА "ВАГНЕР В РИГЕ"
 
1. Любите ли вы Вагнера?
 
Первым делом участники вечера, посвященного 200-летию композитора-реформатора, изменившего музыкальный и интеллекутальный пейзаж Европы, признались в любви, признании, равнодушии... -- высказали широкий спектр отношения к юбиляру.     
 
Автор выставки «Вагнер и Рига» Феликс Талберг считает Вагнера прежде всего дирижером номер один в истории симфонической музыки, совершившим переворот в  дирижировании и оставившего школу последователей. С учетом того, что у Вагнера-композитора не было прямых последователей, данный аспект предстает самым важным в его творческой биографии. Рига может гордиться, что именно здесь Вагнер состоялся как дирижер, впервые повернулся лицом к оркестру и применил технику двуручного дирижирования. Все любители  симфонической музыки должны быть ему благодарны. В своих операх нового типа на основе немецкой, скандинавской и кельтской традиции Вагнер возродил германскую мифологию. В чем его заслуга и беда одновременно. 
 
Для художника Бабкена Степаняна Вагнер значим исключительно тем, что его первая латвийская персональная выставка проходила в рижском Зале Вагнера. Тогда он впервые узнал, что Вагнер жил и работал в Риге. 
 
Галерист и дизайнер Галина Максимова, выросшая на Римском-Корсакове,  слышит в музыке Вагнера дух времени. "Я люблю Вагнера за эмоциональность, которая предстает для меня в визуальных образах". 
 
Руководителю Общества Кришьяниса Баронса Инне Бергман нравится симфоническая музыка юбиляра, хотя он и не принадлежит к числу ее любимых композиторов.  
 
Для завсегдатая клуба Юлии музыка Вагнера – сказочная. "Поэтому он вместе с Чайковским и Григом входит в тройку моих любимых композиторов. Что касается искушения Вагнером Ницше и Гитлера, то это как с ножом. Можно хлеб нарезать, а можно в сердце воткнуть. Но не запрещать же из-за этого все ножи".
 
Доктор истории Эрик Жагарс особой любви к юбиляру не испытывает, но признает значимость фигуры Вагнера, которому удалось затронуть мифологическую струну в немецком народе. "Уважаю его как деятеля европейской культуры, одна из страниц творческой биографии которого связана с Ригой. Мне довелось долгие часы провести в здании вагнеровского театра, где в советское время размещалась Фундаментальная академическая библиотека". 
 
Предприниматель и общественный деятель Владимир Соколов воспринимает музыку через образы. "Меня поразил пролет вертолетов в знаменитом фильме Копполы «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse now) под полет Валькирий Вагнера. Вагнер очень чувственный и экспрессивный композитор, создавший отличную музыку". 
 
По наблюдению музыковеда, исполнительного директора оркестра Kremerata Baltica Ингриды Земзаре, примерно то же, что тридцать лет назад с "нечеловеческой музыкой" полета Валькирий сделал Коппола, относительно недавно сделал в "Меланхолии" (2011) с музыкой "Тристана и Изольды" Ларс фон Триер, наложивший на партитуру Вагнера электронные шумы. В обоих случаях музыка передает эмоциональный настрой фильма, что свидетельствует об актуальности Вагнера тогда и сейчас. Люди идут в Оперу, чтобы семь часов слушать звучание "Гибели богов", даже не особо глядя на сцену... Вагнер выдающийся мастер симфонической музыки. Если вы слушаете эту музыу, то вы не можете не любить Вагнера. 
      
Антиквар Артур Авотиньш испытывает от музыки юбиляра удивление. Особенно от "Тангейзера". "Вагнер остается безусловным гением, о чем свидетельствует использование его музыки гениями из других областей искусства. Вагнер создавал свою музыку в период объединения Германии и поиска национального героизма, национальной идеи. Что актуально и для сегодняшней Латвии. Кто является героем? Какая идея может объединить страну?". 
  
Педагог Светлана Морозова: "Не то, чтобы я его особенно любила, но харизматичность Вагнера вдохновляет. Его темы не разрешаются, а ведут дальше и дальше... Настрой, возрастающее дыхание, которое не отпускает". 
 
Дизайнер выставки "Вагнер и Рига" Влад Богов редко слушает классическую музыку. Но музыка Вагнера на диске популярной классики ему помогает жить. 
 
Социальный психолог Анна Соболева не любит Вагнера эмоционально, но отдает ему должное как культовому, концептуальному художнику-творцу. 
 
Для координатора клуба Игоря Ватолина Вагнер выступает ни на кого не похожей и симпатичной фигурой. "Ему удавалось соединять несоединимое. Он начал с литературы, потом вышел на музыку – с самого начала пытался синтезировать разные направления. Одновременно писал статьи, пробивал постановки, дирижировал. А еще стоял на баррикадах Дрездена в 1848 году. Плечом к плечу с вдохновенным революционером-анархистом Михаилом Бакуниным, ставшим одним из прототипов вагнеровского Зигфрида. С другой стороны, ни перед кем не заискивающий Вагнер – любимец монархов. На определенном этапе он выступал за равноправие евреев, но позднее написал статью «Еврейство в музыке», обеспечившую ему стойкую репутацию антисемита. Буря и натиск революции и верноподданические увертюра Rule Brittania и написанный в Риге народный гимни "Николай" в честь коронации российского императора Николая Первого... 
 
Как все это понимать? Как относиться к Рихарду Вагнеру сегодня?.. 
 
Как к нашему современнику. По стилю жизни Вагнер был предтечей постмодернизма, соединявшим несоединимые вещи, всегда идущим своим путем -- безгранично субъективным. Ему удалось  создать свой музыкальный мир, который и сегодня продолжает волновать и тревожить.  Мир, несущий опасность. Вот что мне особо нравится в Вагнере, что делает его незаменимым для нашего времени. Ощущение метафизической опасности. Когда в каждый момент времени осознаешь свою обреченность на смерть, возможно внезапную. Такое героическое понимание долга и обреченности собственно и есть свобода. Именно такие звездные минуты и есть настоящая жизнь. Или, по крайней мере, один из ее важнейших аспектов. 
 
Наследие Вагнера -- объекта поклонения, мегазвезды своего времени -- достойно не только почитания, но и всестроннего обсуждения, осознания. Чтобы на пересечении знаний музыковедов, культурологов и философов нам посчастливилось воспринять и понять 200-летнего Вагнера как нашего современника, прописанного в начале XXI века". 
 
 
По ходу обмена мнениями его участники наслаждались вагнеровскими фрагментами фильмов "Апокалипсис сегодня" (1979) Френсиса Форда Копполы, "Людвиг" (1972) Лукино Висконти и под редко исполняемую "Фантазию" юбиляра в исполнении Стефана Меллера рижскими сценами из фильма Карла Фрелиха "Жизнь и труды Рихарда Вагнера", снятого в 1913 году к столетию композитора.  А после итоговой дискуссии -- лучшими исполнениями музыки Вагнера оркестрами под руководством Мариса Янсонса, Дьердя Шолти и Марека Яновского.     
 
2. Экскурсия по выставке "Вагнер и Рига" 
 
В продолжение вечера известный историк-краевед Феликс Талберг провел экскурсию по стендам выставки "Вагнер и Рига", которую до 30.05.2013 можно осмотреть в Happy Art Museum.  
 
3. Круглый стол "Память о Вагнере в Риге" 
 
После чего состоялся круглый стол об увековечении памяти Вагнера в Риге, в которой приняли участие Ингрида Земзаре, Феликс Талберг и Игорь Ватолин.  
 
Игорь Ватолин: 
 
Выставка Феликса Талберга наглядно демонстрирует по меньшей мере три причины, почему рижане и остальной мир должны помнить о рижском периоде в творческой биографии Вагнера. 1. Реформа дирижирования -- прежде всего поворот лицом к оркестру, и освоение европейского оперного и симфонического репертуара. 2. Зал Рижского городского театра во многом  является прототипом Байрейта. 3. Реализация (примерно наполовину) замысла оперы "Риенци" и возникновение замысла "Летучего голландца". 
 
В Риге много мест, связанных с Вагнером, но регулярных экскурсий, насколько я знаю, туристам не предлагается. В поздние советские времена в Риге был зал камерной музыки, носивший имя Вагнера. Больше нет. Конечно исполнение тетралогии на оперном фестивале -- это хорошо, но Рига и рижане явно недоработали для сохранения имени Вагнера. 
 
Отсюда вопрос сегодняшней дискуссии, что следует сделать для увековечния памяти Вагнера в столичном пейзаже. Не кому-то абстрактному, а нам, сидящим  за этим столом. Да пребудет с нами вагнеровский дух, творческий и непримиримый! 
 
Ингрида Земзаре:
 
Я могу говорить только о здании театра на теперешней ул. Вагнера. Это первое в Риге здание, построенное специально для нужд театра. Одно это делает его уникальным объектом. Отдельно стоит отметить глубокую оркестровую яму,  ставшую инновацией в европейском масштабе. Идеи для комплекса в Байрейте во многом родились в Риге. Плюс личное участие самого Вагнера, других выдающихся деятелей рижского театра и заезжих знаменитостей.      
 
Говорю об этом не по наслышке. В обсуждаемом здании на протяжении первых шести лет на мансардном этаже располагался офис оркестра Kremerata Baltica, всего существующий 16 лет. Все это времея, до полного закрытия, все время приходили туристы. Просили впустить, чтобы хотя бы глазком... Хотя практически ничего со времен Вагнера не сохранилось.
 
Глядя с улицы трудно представить, что это здание занимает целый квартал до ул. Вальню. Самое главное -- найти ему адекватную функцию. Зал на втором этаже -- это лишь небольшая часть всего комплекса, где мог бы разместиться большой культурный центр с гостиницей для артистов, рестораном... Как это принято в всем мире. 
 
Игорь Ватолин: 
 
Ведь был замысел разместить в этом здании Немецкий культурный центр с мемориальной вагнеровской и другими функциями... 
 
Ингрида Земзаре: 
 
В свое время Гидон Кремен проявил к этому большой интерес. Мы получили документацию из Агенства государственной недвижимости, архитектурное бюро Nams подготовило эскизы, как это могло бы выглядеть. Со всем этим мы отправились к тогдашнему министру культуры г-ну Далдерису. Тогда, в 2006 году, в Ригу как раз с визитом приезжала канцлер ФРГ Ангела Меркель, и он представил ей этот замысел. Г-жа Меркель проявила заинтересованность, вопрос попал в ведение посла Германии в Латвии. Как полагается дипломату, посол регулярно напоминал об этом вопросе. Но к сожалению активности с латвийской стороны так и не последовало. Не были предложены модели дальнейшей работы. На каких условиях мы предлагаем этот объект Германии? Дарим или передаем на 99 лет в аренду?.. При отсутствии конкретных предложений вопрос умер естественной смертью... А там грянул кризис.   
  
Сегодня было бы желательно реанимировать эту затею, продемонстрировать заинтересованность общественности в восстановлении объекта. Для чего стоит использовать юбилей Вагнера и то, что в следующем году Рига будет культурной столицей Европы. Людям нравятся круглые даты, юбилеи...   
 
Игорь Ватолин: 
 
Есть ли в Риге вагнеровское общество? 
 
Ингрида Земзаре: 
 
Чем обычно занимаются такие общества... Слушают музыку, ездят в Байрейт. Здесь другой случай. Я как рациональный и реальный человек ни в какие общества не вхожу. 
 
Игорь Ватолин: 
 
От кого должна исходить инициатива -- от министерства культуры, Гидона Кремера или группы активистов? 
 
Ингрида Земзаре: 
 
По-видимому, от общества. В демократическом обществе приходится заставлять правительство делать то, чего хочет общественность. Иначе правительство заставит нас делать то, что хотят они. 
 
Игорь Ватолин: 
 
Возможно стоит создать специальную организацию для лоббирования восстановления этого объекта, начать сбор подписей под воззванием? 
 
Ингрида Земзаре: 
 
Не надо плодить новые структуры... Но в чем может быть позитивное решение,  пока не знаю. Прежде всего следует помирить госструктуры с Рижской думой. Было бы правильно, если бы они начали говорить между собой и нашли оптимальное решение... 
 
Игорь Ватолин: 
 
Что может произойти прямо здесь, за этим столом! Слышите, г-н Ушаков и г-жа Яунземе-Гренде! Дух Вагнера обращается к вам! 
 
Ингрида Земзаре: 
 
Ну да, министерство культуры и самоуправление должны договориться... 
 
Иг
HAPPY ART EUROCLUB                                                                    POLITICAL DEBATE                                                            
GALLERIA RIGA,  Dzirnavu 67,  LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 5,   HAPPY ART MUSEUM
 
16.05.2013  16.30 
 
KULTŪRA KĀ IDENTITĀTE    КУЛЬТУРА КАК ИДЕНТИЧНОСТЬ    CULTURE AS IDENTITY
 
Ekspertu jautājumi un diskusija par Rīgas un Latvijas eiroidentitāti: mākslas, zinātnes, vēsture, multi(starp)kultūrālā komunikācija,masu kultūra, muzeji, koncertzales, biblio(media)tekas, domāšana un dzīves stils.
Вопросы экспертов и дискуссия об евроидентичности Риги и Латвии: искусства, науки, история, мульти(меж)культурная коммуникация, музеи, концертные залы, библио(медиа)теки, стиль жизни и мышление.
Experts’ quis and discussion on Riga’s and Latvia’s euroidentity: arts, sciences, history, multi(inter)cultural communication, mass culture, museums, concert halls, libraries/mediatecs, lifestyle and philosophy. 
 
Tehniskās un mediju iespējas                                           Возможности для СМИ и трансляции 
                                              Technical and media opportunities 
Tiešraide                                                                                                                               Прямая трансляция                                                                                                                Online
http://www.ustream.tv/broadcasterpage/10375337
http://www.ustream.tv/channel/happy-art-museum
Tiek ievietots tiešraides ieraksts                                                                                  Размещение записи прямой трансляции                                                                            Online record  
YouTube   http://youtube.com/user/PinakotekaLatvija        
Facebook   http://www.facebook.com/HappyArtMuseum                                                          5000 friends +50 group members
LinkedIN     http://www.linkedin.com/profile/view?id=132850737&trk=tab_pro                                  1350 friends+50 group members 
Twitter        https://twitter.com/#!/LaimigaMaksla                                                                               3350 followers
Google+     https://plus.google.com/116991804066662697680/posts                                             1800+4200 adresati
Google+     https://plus.google.com/u/0/b/108452226075672915777/108452226075672915777   2530+4930 adresati
foursquare  https://foursquare.com/v/happy-art-museum/4f723bb30039782e9bf4e839                    1000 friends
Draugiem   http://www.draugiem.lv/laimigasmakslasmuzejs                                                               3450 draugi+20 group members
 
Ar eirosveicienu,                  С европриветом,                      Euroyours,  
 
Dags Vidulejs Даг Видулейс Dags Vidulejs  +37129595885, happyartmuseum@gmail.com       Igors Vatoļins Игорь Ватолин Igor Vatolin    +37129642746, vatolin@inbox.lv
HAPPY ART EUROCLUB discuss @GALLERIA RIGA 7.LEVEL/ HAM
2
677
1
Published:

HAPPY ART EUROCLUB discuss @GALLERIA RIGA 7.LEVEL/ HAM

EUROCLUB every saturday18:00 intelectual discussions, films, guests. Dzirnavu street 67 GALLERIA RIGA 7.level Happy Art Museum hall300m2, 100 cha Read More
2
677
1
Published:

Tools

Creative Fields