user's avatar
Ene Due Rike Fake / Program Teatralny
Ene Due Rike Fake / program teatralny


Ene due rike fake Marzeny Matuszak otrzymał nagrodę główną (ex aequo) w szóstej edycji konkursu dramaturgicznego METAFORY RZECZYWISTOŚCI 2013 zorganizowanego przez Teatr Polski w Poznaniu.

COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU, PRACOWNIA TYPOGRAFII
WYKŁADOWCA PROWADZĄCY: DR MARCIN MARKOWSKI 


Ene due rike fake Marzeny Matuszak otrzymał nagrodę główną (ex aequo) w szóstej edycji konkursu dramaturgicznego METAFORY RZECZYWISTOŚCI 2013 zorganizowanego przez Teatr Polski w Poznaniu.
Sztuka teatralna dotyczy trzech kobiet wykorzystywanych seksualnie w dzieciństwie. Ich historie wyłaniają się z podwórkowej wyliczanki. Autorka już w języku postaci kontrastuje silnie nieprzystawalne do siebie światy dziecięcej zabawy i przemocy seksualnej. Pozornie niewinna zabawa stopniowo przeradza się w rozrachunek z prześladowcami. Projekt graficzny opiera się na łączonym kolażu z rysunkiem odręcznym, co symbolizuje przenikanie dwóch etapów z życia bohaterek: dziecko/dorosła kobieta. 
Wykorzystane kolaże opierają się na symbolach związanych z zawartością tekstów, odwołują się do bólu jaki ich spotkał, do ciągłej zmienności nastrojów związanego ze stanem psychicznym, do okrutności sprawcy. Wykorzystane zostały 3 kontrastowe kolory: czerwień, czerń i biel aby podkreślić charakter sztuki teatralnej.

Ene Due Rike Fake  / theater program
Ene due rike fake Marzena Matuszak received the main prize (ex aequo) in the sixth edition of the drama competition METHAFORY OF REALITY 2013 organized by the Polish Theatre in Poznań.

Ene due rike fake Marzena Matuszak was awarded the main prize (ex aequoin the sixth edition of the METHAFORY OF RECREATIONS 2013 dramaturgical competition organized by the Polish Theatre in PoznańThe play concerns three women who were sexually abused during their childhoodTheir stories emerge from the backyard enumerationThe author has already contrasted the strongly incompatible worlds of childish play and sexual violenceSeemingly innocent fun gradually turns into a deal with the pursuersThe graphic design is based on a combined collage with a handwritten drawingwhich symbolizes the penetration of two stages in the lives of the heroineschild/adult womanThe collages used are based on symbols related to the content of the textsthey refer to the pain they have experienced,to the constant change of moods related to the mental stateto the cruelty of the perpetratorThree contrasting colours were usedred, black and white to emphasize the character of the play.​​​​
Kolaże zostały zaprojektowane dzięki udostępnionym fotografiom za zgodą                      autora:  https://www.flickr.com/people/foundin_a_attic/ & Niektóre fotografie są autorstwa mojego. 
Ene Due Rike Fake / Program Teatralny
30
612
8
Published:

Ene Due Rike Fake / Program Teatralny

Opracowanie graficzne programu teatralnego "Ene Due Rike Fake" (sztuki teatralnej autorstwa Marzeny Matuszak).
30
612
8
Published: