Fara ASA - årsrapport 2009
Fara er en leverandør av av IT-løsninger for den offentlige transportsektoren
(arbeid er utført hos Coxit PR)