Narcís Serrats's profile

Petjades d'Aigua - Llegendes i Itineraris al Pirineu

"Petjades d'Aigua" pretén recuperar una part de l’ànima de la cultura catalana, que ha anat caient en l’oblit arrossegant les llegendes i els paratges encantats on brollen les històries plenes de màgia de les Dones d'Aigua.

"Petjades d'Aigua" or "Water Steps" aims to recover a part of the soul of Catalan culture, which has fallen into oblivion by dragging the legends and the enchanted places where the magical stories of the "Dones d'Aigua" spring out.
Petjades d’Aigua són unes guies excursionistes que segueixen el rastre que les Dones d’Aigua van deixar pel Pirineu. Tornant a presentar les llegendes d’aquests personatges i situar-les en el territori proposant itineraris de senderisme per redescobrir-les. Transformant d’aquesta manera, les llegendes en una nova experiència vivencial.

"Petjades d'Aigua" Footsteps of Water in english, are a hiking guides that follow the trail that the "Dones d'Aigua" left in the Pyrenees. Returning to present the legends of these characters and place them in the territory proposing hiking itineraries to rediscover them. Transforming in this way, the legends in a new vivid experience.

Les il·lustracions de les llegendes

The legends illustrations
Els mapes excursionistes

The hiking maps
Gràcies!
Thank you!
Petjades d'Aigua - Llegendes i Itineraris al Pirineu
Published:

Petjades d'Aigua - Llegendes i Itineraris al Pirineu

This project aims to recover a part of the soul of Catalan culture, which has fallen into oblivion by dragging the legends and the enchanted plac Read More

Published: