ere is a photojournal magazine that explores where moments in history happened during the Irish 'Troubles'. It depicts the truth of the past and the present, mixing old texts from the gruesome time with contemporary pictures of where the texts were written, in modern day.

ere és una revista fotoperiodistica que explora els llocs on ha succeït la història. Tracta de reexplicar la veritat del passat i del present, barrejant textos antics de l'època, amb imatges contemporànies dels llocs que abans eren, i encara són, l'escenari on succeeixen les coses.
In 1980, John Conroy moved into a small boardinghouse in a working class neighborhood of west Belfast, an area where the war in Northern Ireland, then more than a decade old, played out in the streets every day. He set out to write a street-level view of the war, an attempt to provide a context lacking in press coverage, particularly in the United States. As a journalist he thought he would be somewhat immune from the daily pressures faced by his neighbors, whose lives he depicts in the book “War as a Way of Life”.

El 1980, John Conroy es va traslladar a una petita pensió d'un barri obrer de l'oest de Belfast, una zona on la guerra d'Irlanda del Nord, de més d'una dècada, es jugava al carrer cada dia. Va començar a escriure una visió a nivell de carrer de la guerra, un intent de proporcionar un context sense cobertura de premsa, particularment als Estats Units. Com a periodista va pensar que estaria una immune de les pressions diàries que van fer els seus veïns, les vides de les quals representa en el llibre “War as a Way of Life”.
Gràcies!
Thank you!
ere magazine #3
10
132
0
Published:

ere magazine #3

Ere is a photojournalist magazine that preteands to explore the places where the history has happened.

10
132
0
Published: